Skip to content

Jak zahájit exekuční řízení

Nebyl proti elektronickému platebnímu rozkazu, který byl řádně doručen podán odpor (pozn. blíže k elektronickému platebnímu rozkazu se dozvíte v našem předchozím článku), nebo máte v ruce pravomocné rozhodnutí soudu, které ukládá Vašemu dlužníkovi povinnost, aby Vám vrátil peníze zpět? Pak v případě, že se i nadále dlužník zdráhá Vám peníze vrátit zpět, je dalším vhodným krokem zahájit exekuci.

Exekuční řízení se zahajuje podáním exekučního návrhu. Na rozdíl od elektronického platebního rozkazu nemá exekuční návrh standardizovaný formulář. Náležitosti exekučního návrhu jsou uvedeny v § 38 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád. Pakliže byste si nevěděli rady s podáním takovéhoto návrhu, určitě se neváhejte obrátit na advokátní kancelář, která Vám jej ráda sepíše.

Návrh se podává u soudního exekutora. Výhodou pro Vás jako věřitele je fakt, že návrh na zahájení exekučního řízení můžete podat u kteréhokoli exekutora. Nemusíte se tak tedy obávat, že by exekuce neproběhla například vinou toho, že jste návrh podali u nepříslušného exekutora.

Jakmile je exekuční návrh soudnímu exekutorovi doručen, je exekuční řízení zahájeno. O samotném zahájení exekučního řízení se však Váš dlužník dozví s prodlevou. Je tomu tak proto, že soudní exekutor musí požádat exekuční soud o pověření vedení exekuce a pakliže jej soud takto pověří, exekutor nejprve bude zjišťovat majetek Vašeho dlužníka. Teprve až po tomto je dlužníkovi doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, které bude rovněž doručeno i Vám.

Výhodou podání návrhu na zahájení exekučního řízení k exekutorovi je ta, že se dále již nemusíte o nic starat, protože exekutor vykonává tuto činnost za Vás a tím jsou tak vymáhány Vaše peníze. Pokud Vás zajímá, kdo ponese náklady za celé exekuční řízení, a obáváte se, že by pro Vás exekuční řízení bylo nakonec finančně nevýhodné, pak jsou Vaše obavy předčasné, neboť obecně podle § 87 odst. 3 exekučního řádu platí, že náklady exekuce hradí povinný, tedy Váš dlužník. Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ