Skip to content

Exekuční právo

Exekuční právo

Naše advokátní kancelář se zabývá jak zastupováním věřitelů, tak zastupování dlužníků v exekučním řízení a v dalších sporech, které souvisejí s exekučním řízením. Orientujeme se i v problematice dražeb. Nabízíme právní pomoc při neoprávněné exekuci a uplatnění nároku na náhradu škody, která vznikla v souvislosti s touto exekucí. Sepíšeme pro Vás odvolání proti exekuci, stížnost na exekutora, námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, návrh na odklad exekuce, návrh na zastavení neoprávněné exekuce, námitky proti příkazu k úhradě exekučních nákladů a další. Zavolejte nám, ať už jste v jakémkoliv postavení a my Vám poskytneme komplexní právní služby.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

ÚLOHA ADVOKÁTA V EXEKUCÍCH

Mnoho lidí se dostane do životní situace, která je tíží a kdy jsou nuceni vyhledat odbornou právní pomoc ohledně exekučního řízení. Pamatujte si, není žádná hanba obrátit se na odborníka.

 
 

 

Exekuce, nebo také vykonávací řízení je nuceným výkonem exekučního titulu pro případ, že nedojde k jeho dobrovolnému plnění. Exekučním titulem je například rozhodnutí, které bylo vydáno v nalézacím řízení a rozumí se jím zejména vykonatelný rozsudek, platební rozkaz, a ostatní rozhodnutí, které schválil soud či správní orgán, a které ukládají jednomu z účastníků povinnost. Nejčastějším účelem exekuce je vymoci určitou peněžitou částku od povinného (dlužníka) oprávněnému (věřiteli).

Exekuci provádí exekutor pověřený soudem, který vydá také exekuční příkaz. V exekučním příkazu je přesně vymezena povinnost, která nebyla splněna a pro kterou se exekuce vede, dále je v něm uveden povinný (dlužník) a způsob, kterým se exekuce provede. Pokud povinný nesplní exekuční titul dobrovolně, přistoupí exekutor k jednomu z typů výkonu rozhodnutí, kterým mohou být např. srážky ze mzdy nebo jiných příjmů, přikázání pohledávky, prodej movitých věcí a nemovitostí, nebo prodej podniku. U nepeněžitého plnění se výkon rozhodnutí provádí zejména vyklizením bytu, odebráním věci, rozdělením věci společné, provedením prací a výkonů. Zvolený způsob by měl být přiměřený a co nejméně zasahovat do práv povinného.

Návrh na zastavení exekuce je prostředkem, který se k ukončení exekuce používá nejčastěji. Návrh lze podat, pokud je zde důvod, pro který exekuce nemá probíhat, například skutečnost, že dluh byl po vydání rozhodnutí již uhrazen, nebo došlo k promlčení pohledávky. K podání návrhu běží 15-ti denní lhůta ode dne, kdy se povinný dozvěděl o důvodu zastavení exekuce, ale přihlíží se i k návrhu podanému později. Podání se činní u pověřeného exekutora a v případě, že ten návrhu nevyhoví, o návrhu rozhodne příslušný soud.

Oddlužení je způsob, kterým lze řešit úpadek, a který je určený zejména fyzickým osobám nepodnikatelům, kteří mají své dluhy hlavně z různých půjček od nebankovních institucí, či spotřebitelských úvěrů. Novela insolvenčního zákona umožnila řešení úpadku formou oddlužení také fyzickým osobám podnikatelům, kteří mají své dluhy z podnikatelské činnosti.

ÚLOHA ADVOKÁTA V EXEKUCÍCH

Mnoho lidí se dostane do životní situace, která je tíží a kdy jsou nuceni vyhledat odbornou právní pomoc ohledně exekučního řízení. Pamatujte si, není žádná hanba obrátit se na odborníka.

 
 

 

Exekuce, nebo také vykonávací řízení je nuceným výkonem exekučního titulu pro případ, že nedojde k jeho dobrovolnému plnění. Exekučním titulem je například rozhodnutí, které bylo vydáno v nalézacím řízení a rozumí se jím zejména vykonatelný rozsudek, platební rozkaz, a ostatní rozhodnutí, které schválil soud či správní orgán, a které ukládají jednomu z účastníků povinnost. Nejčastějším účelem exekuce je vymoci určitou peněžitou částku od povinného (dlužníka) oprávněnému (věřiteli).

Exekuci provádí exekutor pověřený soudem, který vydá také exekuční příkaz. V exekučním příkazu je přesně vymezena povinnost, která nebyla splněna a pro kterou se exekuce vede, dále je v něm uveden povinný (dlužník) a způsob, kterým se exekuce provede. Pokud povinný nesplní exekuční titul dobrovolně, přistoupí exekutor k jednomu z typů výkonu rozhodnutí, kterým mohou být např. srážky ze mzdy nebo jiných příjmů, přikázání pohledávky, prodej movitých věcí a nemovitostí, nebo prodej podniku. U nepeněžitého plnění se výkon rozhodnutí provádí zejména vyklizením bytu, odebráním věci, rozdělením věci společné, provedením prací a výkonů. Zvolený způsob by měl být přiměřený a co nejméně zasahovat do práv povinného.

Návrh na zastavení exekuce je prostředkem, který se k ukončení exekuce používá nejčastěji. Návrh lze podat, pokud je zde důvod, pro který exekuce nemá probíhat, například skutečnost, že dluh byl po vydání rozhodnutí již uhrazen, nebo došlo k promlčení pohledávky. K podání návrhu běží 15-ti denní lhůta ode dne, kdy se povinný dozvěděl o důvodu zastavení exekuce, ale přihlíží se i k návrhu podanému později. Podání se činní u pověřeného exekutora a v případě, že ten návrhu nevyhoví, o návrhu rozhodne příslušný soud.

Oddlužení je způsob, kterým lze řešit úpadek, a který je určený zejména fyzickým osobám nepodnikatelům, kteří mají své dluhy hlavně z různých půjček od nebankovních institucí, či spotřebitelských úvěrů. Novela insolvenčního zákona umožnila řešení úpadku formou oddlužení také fyzickým osobám podnikatelům, kteří mají své dluhy z podnikatelské činnosti.

EXEKUČNÍ PRÁVO

EXEKUČNÍ PRÁVO

 Věděli jste, že každou exekuci je potřeba řešit v momentě, kdy se o ní příslušný dlužník dozví. S každým dnem dluh plynoucí z exekuce narůstá a je těžší se ho zbavit. Kontaktujte nás co nejdříve.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Štěpán Ciprýn, LL.M.

stepan.cipryn@cikr.cz