Skip to content

Exekuční právo

Exekuční právo

Naše advokátní kancelář se zabývá jak zastupováním věřitelů, tak zastupování dlužníků v exekučním řízení a v dalších sporech, které souvisejí s exekučním řízením. Orientujeme se i v problematice dražeb. Nabízíme právní pomoc při neoprávněné exekuci a uplatnění nároku na náhradu škody, která vznikla v souvislosti s touto exekucí. Sepíšeme pro Vás odvolání proti exekuci, stížnost na exekutora, námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce, návrh na odklad exekuce, návrh na zastavení neoprávněné exekuce, námitky proti příkazu k úhradě exekučních nákladů a další. Zavolejte nám, ať už jste v jakémkoliv postavení a my Vám poskytneme komplexní právní služby.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

ÚLOHA ADVOKÁTA V EXEKUCÍCH

Mnoho lidí se dostane do životní situace, která je tíží a kdy jsou nuceni vyhledat odbornou právní pomoc ohledně exekučního řízení. Pamatujte si, není žádná hanba obrátit se na odborníka.

 
 

 

Exekuce, nebo také vykonávací řízení je nuceným výkonem exekučního titulu pro případ, že nedojde k jeho dobrovolnému plnění. Exekučním titulem je například rozhodnutí, které bylo vydáno v nalézacím řízení a rozumí se jím zejména vykonatelný rozsudek, platební rozkaz, a ostatní rozhodnutí, které schválil soud či správní orgán, a které ukládají jednomu z účastníků povinnost. Nejčastějším účelem exekuce je vymoci určitou peněžitou částku od povinného (dlužníka) oprávněnému (věřiteli).

Exekuci provádí exekutor pověřený soudem, který vydá také exekuční příkaz. V exekučním příkazu je přesně vymezena povinnost, která nebyla splněna a pro kterou se exekuce vede, dále je v něm uveden povinný (dlužník) a způsob, kterým se exekuce provede. Pokud povinný nesplní exekuční titul dobrovolně, přistoupí exekutor k jednomu z typů výkonu rozhodnutí, kterým mohou být např. srážky ze mzdy nebo jiných příjmů, přikázání pohledávky, prodej movitých věcí a nemovitostí, nebo prodej podniku. U nepeněžitého plnění se výkon rozhodnutí provádí zejména vyklizením bytu, odebráním věci, rozdělením věci společné, provedením prací a výkonů. Zvolený způsob by měl být přiměřený a co nejméně zasahovat do práv povinného.

Návrh na zastavení exekuce je prostředkem, který se k ukončení exekuce používá nejčastěji. Návrh lze podat, pokud je zde důvod, pro který exekuce nemá probíhat, například skutečnost, že dluh byl po vydání rozhodnutí již uhrazen, nebo došlo k promlčení pohledávky. K podání návrhu běží 15-ti denní lhůta ode dne, kdy se povinný dozvěděl o důvodu zastavení exekuce, ale přihlíží se i k návrhu podanému později. Podání se činní u pověřeného exekutora a v případě, že ten návrhu nevyhoví, o návrhu rozhodne příslušný soud.

Oddlužení je způsob, kterým lze řešit úpadek, a který je určený zejména fyzickým osobám nepodnikatelům, kteří mají své dluhy hlavně z různých půjček od nebankovních institucí, či spotřebitelských úvěrů. Novela insolvenčního zákona umožnila řešení úpadku formou oddlužení také fyzickým osobám podnikatelům, kteří mají své dluhy z podnikatelské činnosti.

ÚLOHA ADVOKÁTA V EXEKUCÍCH

Mnoho lidí se dostane do životní situace, která je tíží a kdy jsou nuceni vyhledat odbornou právní pomoc ohledně exekučního řízení. Pamatujte si, není žádná hanba obrátit se na odborníka.

 
 

 

Exekuce, nebo také vykonávací řízení je nuceným výkonem exekučního titulu pro případ, že nedojde k jeho dobrovolnému plnění. Exekučním titulem je například rozhodnutí, které bylo vydáno v nalézacím řízení a rozumí se jím zejména vykonatelný rozsudek, platební rozkaz, a ostatní rozhodnutí, které schválil soud či správní orgán, a které ukládají jednomu z účastníků povinnost. Nejčastějším účelem exekuce je vymoci určitou peněžitou částku od povinného (dlužníka) oprávněnému (věřiteli).

Exekuci provádí exekutor pověřený soudem, který vydá také exekuční příkaz. V exekučním příkazu je přesně vymezena povinnost, která nebyla splněna a pro kterou se exekuce vede, dále je v něm uveden povinný (dlužník) a způsob, kterým se exekuce provede. Pokud povinný nesplní exekuční titul dobrovolně, přistoupí exekutor k jednomu z typů výkonu rozhodnutí, kterým mohou být např. srážky ze mzdy nebo jiných příjmů, přikázání pohledávky, prodej movitých věcí a nemovitostí, nebo prodej podniku. U nepeněžitého plnění se výkon rozhodnutí provádí zejména vyklizením bytu, odebráním věci, rozdělením věci společné, provedením prací a výkonů. Zvolený způsob by měl být přiměřený a co nejméně zasahovat do práv povinného.

Návrh na zastavení exekuce je prostředkem, který se k ukončení exekuce používá nejčastěji. Návrh lze podat, pokud je zde důvod, pro který exekuce nemá probíhat, například skutečnost, že dluh byl po vydání rozhodnutí již uhrazen, nebo došlo k promlčení pohledávky. K podání návrhu běží 15-ti denní lhůta ode dne, kdy se povinný dozvěděl o důvodu zastavení exekuce, ale přihlíží se i k návrhu podanému později. Podání se činní u pověřeného exekutora a v případě, že ten návrhu nevyhoví, o návrhu rozhodne příslušný soud.

Oddlužení je způsob, kterým lze řešit úpadek, a který je určený zejména fyzickým osobám nepodnikatelům, kteří mají své dluhy hlavně z různých půjček od nebankovních institucí, či spotřebitelských úvěrů. Novela insolvenčního zákona umožnila řešení úpadku formou oddlužení také fyzickým osobám podnikatelům, kteří mají své dluhy z podnikatelské činnosti.

EXEKUČNÍ PRÁVO

EXEKUČNÍ PRÁVO

 Věděli jste, že každou exekuci je potřeba řešit v momentě, kdy se o ní příslušný dlužník dozví. S každým dnem dluh plynoucí z exekuce narůstá a je těžší se ho zbavit. Kontaktujte nás co nejdříve.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Štěpán Ciprýn, LL.M.

stepan.cipryn@cikr.cz

Časté dotazy

V rámci splácení pohledávek při oddlužení je možné postupovat buď stanovením pevné částky nebo může být strhávána částka dle aktuálního příjmu. Podmínkou je, že tato částka nezasáhne do částky tzv. nezabavitelného minima.

Ke splnění oddlužení dojde ve chvíli, kdy dlužník samozřejmě splatí nezajištěným věřitelům pohledávky v plné výši. 

Insolvenční zákon však říká, že ke splnění dojde i ve chvíli, kdy dlužník splatí v době 3 let od oddlužení nezjištěným věřitelům pohledávky ve výši alespoň 60 % nebo po dobu 5 let nebude oddlužení zrušeno a zároveň nedojde ze strany dlužníka k porušení povinnosti vynaložit veškeré úsilí, které lze od dlužníka důvodně očekávat k uspokojení pohledávek. 

V posledním případě se má za to, že tato povinnost byla dodržena, pokud splatí alespoň 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů.

Rozhodne-li soud o splnění oddlužení a dlužník splní řádně a včas povinnosti dle způsobu oddlužení, spojí insolvenční soud s tímto rozhodnutím o splnění oddlužení další rozhodnutí, kterým dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu ve kterém nebyly uspokojeny.

Takové pohledávky pak nebude možné vymáhat.

Rozhodnutí o osvobození dlužníka od placení pohledávek se dle zákona vztahuje i na pohledávky, které nebyly přihlášeny nebo ke kterým se v insolvenčním řízení nepřihlíželo.

však získat souhlas věřitelů v souladu s § 389 odst. 2 insolvenčního zákona. 

Věřitel, kterého se pohledávka z podnikání týká, s tím musí souhlasit, resp. nevyslovit nesouhlas nejpozději s přihláškou své pohledávky. Oddlužení dluhů z podnikání nebrání, jde-li o pohledávku věřitele, který zůstal neuspokojen po skončení insolvenčního řízení, ve kterém insolvenční soud zrušil konkurs na majetek dlužníka. Oddlužení dluhů z podnikání zároveň nebrání, jedná-li se o zajištěné věřitele.

Aby mohl být úpadek řešen oddlužením, je potřeba dosáhnout alespoň nějakého příjmu z důvodu minimální splátky, kterou je nutno odvést. 

Pokud této částky nedosahujete, je možné uzavřít darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu s třetí osobou, která je svéprávná, má příjem, není v úpadku nebo v exekuci a je ochotna Vám s Vaší situací touto cestou vypomoci.

Dlužník by se v rámci insolvenčního řízení měl dostavit na přezkumné jednání, které je stanoveno po rozhodnutí o úpadku. Přezkumné jednání se děje, není-li způsobem řešení úpadku oddlužení. V rámci tohoto jednání dochází k přezkoumání pohledávek co do pravosti, tedy jejich existence, co do výše pohledávky a co do pořadí pohledávky, tedy zda se např, jedná o pohledávku zajištěnou či nezajištěnou. Tyto pohledávky mohou být z těchto důvodů pak popírány ať už dlužníkem, věřitelem nebo insolvenčním správcem.

Ano, zaměstnavateli bude odesláno usnesení o splátkovém kalendáři, dle kterého mají být prováděny splátky.

Zároveň je potřeba mít na paměti, že insolvenční rejstřík je veřejný, a tudíž je možné kdykoliv dle jména a dalších údajů zjistit, zda je daná osoba v úpadku či nikoli. Tento prostředek slouží hlavně k ochraně věřitelů, kteří pak musí přihlásit své pohledávky, aby mohli bít uspokojeni.

Obecně lze říci, že trestná činnost nebrání vstupu do insolvence. Soud však bude přihlížet k tomu, zda návrhem není sledován nepoctivý záměr dlužníka. Záleží zároveň na okolnostech trestné činnosti. Záleží pak zda se jednalo o majetkovou trestnou činnost a zda škoda byla uhrazena. Nepoctivý záměr je překážkou oddlužení.

Přestože zákon výslovně nestanoví povinnost přiložit výpis z rejstříku trestů k samotnému návrhu na oddlužení, soudy doložení vyžadují. Zároveň samotný předepsaný formulář návrhu na oddlužení upozorňuje, že jednou z příloh je výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Trestní rejstřík je tedy přílohou, kterou by dlužník měl ke svému návrhu na povolení oddlužení připojit.

Ano, pokud Vám bude i přes existující insolvenci půjčka nabídnuta, je možné ji přijmout. Musíte si však dát pozor, aby nedošlo k dalšímu zadlužování.

Je-li zahájeno řízení o úpadku, exekuce může být nařízena, ale nemůže být vykonána.

Úroky, úroky z prodlení a jiné formy sankce z prodlení se uspokojují pouze ve výši, v jaké vznikli ke dni rozhodnutí o úpadku. Následné prodlení není započítáno a toto příslušenství pohledávek tak není ani uspokojováno. S rozhodnutím o úpadku se tak dluh přestává zvyšovat.

Přihlášené pohledávky mohou být popřeny, a to jak insolvenčním správcem, tak dlužníkem nebo věřitelem. Popření pohledávky musí být řádně odůvodněno, vyčísleno a dokázáno (např. převodem finančních prostředků, díky kterým část pohledávky v minulosti zanikla a věřitel tak nemá nárok na její opětovné uspokojení).

Místně příslušným je vždy krajský soud, v jehož obvodu je obecný soud dlužníka – tedy standardně ten krajský soud, kde je sídlo či bydliště dlužníka.

Aby mohl někdo využít institut oddlužení, musí být občanem České republiky nebo cizinec s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem, u kterých většina závazků pochází z České republiky.