Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak požádat o oddlužení

Jak požádat o oddlužení

Insolvenční řízení bylo do našeho právního řádu zakotveno zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, který upravuje několik způsobů řešení úpadku právnických i fyzických osob. Jedním ze způsobů řešení úpadku je tzv. oddlužení, na které se zaměříme právě v tomto článku.

Abyste vůbec mohli požádat soud o zahájení procesu oddlužení, musíte se nacházet v úpadku. Pro konstatování úpadku stanoví zákon několik podmínek, a těmi jsou, že: 

  • máte více věřitelů, 
  • vaše závazky jsou již více než 30 dní splatné, 
  • nejste schopni tyto závazky splatit.

Pokud splňujete tyto podmínky současně, můžete soudu podat návrh na zahájení vašeho insolvenčního řízení

Tento návrh se podává na formuláři, který je ke stažení na stránkách Ministerstva spravedlnosti, avšak k jeho vyplnění budete potřebovat pomoc sepisovatele. Sepisovatele si můžete sami vybrat, zpravidla to bude buď advokát, notář, sám insolvenční správce nebo nějaká nezisková společnost, která se dané problematice věnuje. Ve zkratce obsahuje tento formulář údaje o vaší finanční situaci, uvedení vašich věřitelů, stejně tak jako sepis některého vašeho majetku. 

Po podání insolvenčního návrhu soud zhodnotí, zda splňujete podmínky pro zahájení oddlužení, a pokud ano, přidělí vám insolvenčního správce, kterého vybere ze seznamu vedeného Ministerstvem spravedlnosti. 

Úloha insolvenčního správce v celém procesu oddlužení je klíčová, neboť vás má celou dobu oddlužení „na starosti“, tedy dohlíží na vaše pravidelné splácení schválených splátek, spravuje přihlášky vašich věřitelů a pravidelně podává soudu zprávy o tom, zda vaše oddlužení probíhá řádně. 

Výhody oddlužení

Proč je ale pro dlužníky oddlužení vůbec zajímavé? Je to z mnoha důvodů, zejména že v průběhu insolvence nerostou u dlužných částek úroky z prodlení, dále že splácíte pouze věřitelům, kteří svou pohledávku řádně a včas přihlásí, ale zejména fakt, že při řádném splácení po dobu tří let vám mohou být zbývající dluhy odpuštěny. Stejně tak po zahájení insolvenčního řízení nemůže být váš majetek napaden žalobou, pokud mohla být ve věci podána přihláška do insolvence a jsou rovněž zastaveny výkony všech exekučních řízení.

V současné době je oddlužení fyzických osob nastaveno v zásadě na pět nebo tři roky, což se odvíjí od toho, kolik procent z dlužné částky se vám podaří během oddlužení splatit.

A samozřejmě platí, co bylo řečeno výše, tedy že pokud vám soud ukončí úspěšné oddlužení (aniž byste splatili všechny pohledávky), tak zbytek dlužných pohledávek se vám tímto soudním rozhodnutím odpouští. 

Závěrem bychom rádi dodali, že pokud byste měli zájem podat soudu návrh na schválení oddlužení, můžete využít služeb zkušených odborníků z advokátní kanceláře Ciprýn & Kiršner. Neváhejte se proto na nás obrátit!

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ