Skip to content

Oddlužení fyzické osoby

Oddlužení fyzické osoby

Oddlužení fyzické osoby

Oddlužení je složitý zákonný proces, který poskytuje výhody v řešení finančních potíží. Oddlužení funguje na principu sjednocení všech závazků dlužníka v jeden závazek, který je splácen jednou z forem oddlužení. Fyzická osoba musí splňovat několik podmínek, aby mohla podat návrh na oddlužení. Podmínky pro oddlužení
splňuje dlužník nacházející se v tzv. platební neschopnosti neboli úpadku. Takový dlužník má nejméně dva věřitele, jeho peněžité závazky jsou déle než 30 dní po splatnosti a on není schopen je plnit. Návrh na oddlužení se podává u místně příslušného krajské soudu dle bydliště dlužníka.


Pokud si nevíte rady, jak návrh na oddlužení podat, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář CIKR.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

ÚLOHA ADVOKÁTA při oddlužení

Mnoho lidí se dostane do životní situace, která je tíží a kdy jsou nuceni vyhledat odbornou právní pomoc ohledně oddlužení. Pamatujte si, není žádná hanba obrátit se na odborníka.

 
 

 

Manželé mají možnost vyhlásit osobní bankrot společně, což se vyplatí zvláště tehdy, mají-li manželé společné
dluhy. Nevýhodou společného oddlužení manželů může být, že se započtou dluhy, které mají manželé
samostatně, a to i ty z doby před uzavřením manželství. Na druhou stranu výhodou je, že se veškeré dluhy
sečtou a všechny společné závazky se započítávají jen jednou, zatímco kdyby manželé žádali oddlužení každý
sám, započítávali by se tyto závazky dvakrát. Další výhodou je nižší odměna insolvenčnímu správci.

Způsoby oddlužení upravuje § 398 insolvenčního zákona, jedná se o zpeněžení majetkové podstaty nebo plnění
splátkového kalendáře. Zpeněžení majetku je zpravidla vhodným pro vlastníky nemovitostí, v takovém případě
stačí, aby Váš majetek pokryl alespoň 30 % Vašich dluhů. K formě splátkového kalendáře se soud přiklání
v případech, kdy dlužník žádný majetek nemá nebo je jeho majetek v zanedbatelné výši. Splátkový kalendář je
nastaven na max. dobu 5 let, kdy měsíčními splátkami dojde ke splacení, alespoň 30 % Vašich dluhů všem
Vašim věřitelům.

ÚLOHA ADVOKÁTA při oddlužení

Mnoho lidí se dostane do životní situace, která je tíží a kdy jsou nuceni vyhledat odbornou právní pomoc ohledně oddlužení. Pamatujte si, není žádná hanba obrátit se na odborníka.

 
 

 

Manželé mají možnost vyhlásit osobní bankrot společně, což se vyplatí zvláště tehdy, mají-li manželé společné
dluhy. Nevýhodou společného oddlužení manželů může být, že se započtou dluhy, které mají manželé
samostatně, a to i ty z doby před uzavřením manželství. Na druhou stranu výhodou je, že se veškeré dluhy
sečtou a všechny společné závazky se započítávají jen jednou, zatímco kdyby manželé žádali oddlužení každý
sám, započítávali by se tyto závazky dvakrát. Další výhodou je nižší odměna insolvenčnímu správci.

Způsoby oddlužení upravuje § 398 insolvenčního zákona, jedná se o zpeněžení majetkové podstaty nebo plnění
splátkového kalendáře. Zpeněžení majetku je zpravidla vhodným pro vlastníky nemovitostí, v takovém případě
stačí, aby Váš majetek pokryl alespoň 30 % Vašich dluhů. K formě splátkového kalendáře se soud přiklání
v případech, kdy dlužník žádný majetek nemá nebo je jeho majetek v zanedbatelné výši. Splátkový kalendář je
nastaven na max. dobu 5 let, kdy měsíčními splátkami dojde ke splacení, alespoň 30 % Vašich dluhů všem
Vašim věřitelům.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

Mgr. Lucie Kulhanová

lucie.kulhanova@cikr.cz