Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Úspěšný případ – Pomohli jsme klientovi zastavit exekuci

Klient se obrátil na naši advokátní kancelář s cílem domoci se zastavení exekuce, která byla nařízena na jeho majetek. Exekuční řízení klienta trvalo přes 12 let, aniž by bylo na klientovi čehokoli vymoženo. Důkladnou argumentací a precizně vypracovaným podnětem k zastavení exekuce s vhodným odkazem na ustanovení § 55 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, se našim advokátům podařilo dosáhnout změny ve prospěch klienta a zastavit pro něj léta táhnoucí se exekuci.

Exekuční řízení patří mezi citlivá a do života jejich účastníků zasahující řízení. Jejich správné uchopení proto vyžaduje nejen bezchybnou znalost aktuálně platných právních předpisů, ale i schopnost správně aplikovat právní normy na konkrétní situace.

Advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner nabízí profesionální služby nejen v oblasti exekučního práva a náš tým je připraven být Vám v těchto řízeních oporou. Pokud se tedy nacházíte v obdobné situaci, neváhejte se na nás obrátit.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ