Skip to content

Insolvence fyzické osoby

Insolvence fyzické osoby

Insolvence fyzické osoby

Fyzická osoba se nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti, pokud má více věřitelů, peněžité závazky déle než 30 dní po splatnosti a není schopna tyto závazky plnit. Fyzická podnikající osoba může být ještě v úpadku ve formě předlužení, kdy má více věřitelů a souhrn jejích závazků převyšuje hodnotu jejího majetku.


Nesplňuje-li fyzická osoba podmínky pro schválení oddlužení, je na její majetek insolvenčním soudem prohlášen konkurs. Konkurs spočívá v tom, že jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty.

Dostali jste se do těžké situace a potřebujete řešit záležitosti ve věci insolvence fyzické osoby? Obraťte se naší advokátní kancelář CIKR a my Vám zaručeně pomůžeme.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Insolvenční návrh

Insolvenční návrh

Insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm (sídlem) a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem.

Potřebujete poradit s insolvenčním právem?

Ať již si nevíte rady jako dlužník, nebo jako věřitel, náš tým advokátů specializující se na insolvenční právo Vám s radostí diskrétně poradí.

 
 

 

Je-li prohlášen konkurs na majetek jednoho z manželů, zaniká společné jmění manželů, pokud
manželé nesplňují podmínky pro povolení společného oddlužení. Následně je třeba společné jmění
manželů vypořádat.

Každý dlužník má povinnost uvést své vyživovací povinnosti již při podání insolvenčního návrhu.
O výživné se ale můžete přihlásit kdykoliv v průběhu insolvence.
Výživné je následně v insolvenčním řízení tzv. přednostní pohledávkou a musí být hrazeno nejen před
ostatními dluhy, ale navíc i v plné výši, a to včetně dlužného výživného.

Potřebujete poradit s insolvenčním právem?

Ať již si nevíte rady jako dlužník, nebo jako věřitel, náš tým advokátů specializující se na insolvenční právo Vám s radostí diskrétně poradí.

 
 

 

Je-li prohlášen konkurs na majetek jednoho z manželů, zaniká společné jmění manželů, pokud
manželé nesplňují podmínky pro povolení společného oddlužení. Následně je třeba společné jmění
manželů vypořádat.

Každý dlužník má povinnost uvést své vyživovací povinnosti již při podání insolvenčního návrhu.
O výživné se ale můžete přihlásit kdykoliv v průběhu insolvence.
Výživné je následně v insolvenčním řízení tzv. přednostní pohledávkou a musí být hrazeno nejen před
ostatními dluhy, ale navíc i v plné výši, a to včetně dlužného výživného.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

Mgr. Lucie Kulhanová

lucie.kulhanova@cikr.cz