Skip to content

Oddlužení podnikatele

Oddlužení podnikatele

Oddlužení podnikatele

Máte-li dluhy z podnikání a nejste už schopni splácet všechny své závazky, máte možnost vyhlásit osobní bankrot podobně jako v případě fyzických osob. Oddlužení podnikatelů má však specifické podmínky.
Pravidla pro oddlužení příjmů podnikatele upravuje ustanovení § 398b insolvenčního zákona, dle kterého dlužník – podnikatel splácí měsíčně svým věřitelům tzv. zálohovou splátku plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Výše zálohové splátky je navržena insolvenčním správcem z jedné dvanáctiny zisku podnikatele za poslední zdaňovací období. Pokud dlužník plní řádně a včas, po 5 letech od schválení oddlužení se řízení o oddlužení ukončí. K ukončení oddlužení a osvobození může dojít již po 3 letech, jestliže dlužník za tu dobu uhradil 60 % svých dluhů.

Vypracování návrhu na povolení oddlužení je poměrně náročné, a proto se obraťte na naši advokátní kancelář CIKR, kde Vám zkušení advokáti celý návrh včetně potřebných příloh vypracují a podají ho za vás u místně příslušného soudu, popř. Vás provedou i dalším kroky oddlužení, což může být např. schůze věřitelů apod.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

Mgr. Lucie Kulhanová

lucie.kulhanova@cikr.cz