Skip to content

Insolvenční právo

CO JE INSOLVENČNÍ PRÁVO?

CO JE INSOLVENČNÍ PRÁVO?

Služby poskytované naší advokátní kanceláří v oblasti insolvenčního práva zahrnují právní poradenství, zastupování klientů (jak věřitelů, tak i dlužníků) u incidenčních sporů, dále pak konzultace pro dlužníky z hlediska nalezení nejvhodnějšího způsobu řešení jejich úpadku, konzultace o určení výše a pravosti pohledávky, a podobně. Poskytujeme též komplexní servis pro věřitele z hlediska řádného přihlášení jejich pohledávek do insolvenčního řízení, zpracováváme insolvenční návrhy (věřitelské i dlužnické), tj. mimo jiné návrhy na povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot), odborně poradíme z hlediska (možné) reorganizace, zastoupíme Vás v rámci vyjednávání o způsobu řešení úpadku, poskytujeme konzultace týkající se strategických akvizic, resp. prodeje v insolvenčním řízení.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Potřebujete poradit s insolvenčním právem?

Ať již si nevíte rady jako dlužník, nebo jako věřitel, náš tým advokátů specializující se na insolvenční právo Vám s radostí diskrétně poradí.

 
 

 

Insolvenční právo je upraveno (zejména) zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který je účinný ode dne 01.01.2008. Insolvenční právo se věnuje primárně otázce řešení úpadku (tj. neschopnosti dlužníka splácet více věřitelům své peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti) a hrozícího úpadku některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů a k co možná nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.

Oddlužení (též nazýváno jako tzv. osobní bankrot) je nelikvidačním řešením úpadku, který může dlužníkovi pomoci zbavit se jednou provždy svých dluhů. Existují dva (2) způsoby, jak oddlužení provést. Prvním způsobem je zpeněžení majetkové podstaty a následné rozdělení získaného výtěžku (poměrně) mezi věřitele. Druhým způsobem je pak oddlužení formou splátkového kalendáře, kdy dlužník splní během 5 let ze všech svých dluhů alespoň 30%. Za splnění daných podmínek může být dlužníkovi zbytek dluhu odpuštěn. Jakým způsobem bude oddlužení probíhat, rozhodují věřitelé dlužníka na věřitelské schůzi, volba tak závisí na věřitelích a na tom, jak se s dlužníkem dohodnou. Další výhodou je, že žádný z dluhů již dále neroste a dlužník nemusí mít strach ze soudních řízení a exekucí. Oddlužení bylo dříve možné jen pro osoby fyzické a právnické, nepodnikatele. O možnost oddlužení tak byly připraveni podnikatelé, kteří se do úpadku dostali kvůli neschopnosti plnit své soukromé dluhy.

Oddlužení podnikatelů umožnila novela insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2014. Díky této novele mohou o oddlužení požádat jakékoliv fyzické a právnické osoby, které své dluhy nemají z podnikání.  Další novinkou je možnost při splnění daných podmínek umožnit oddlužení i osobám fyzickým a právnickým, které své dluhy mají z podnikání za předpokladu, že s tím věřitelé souhlasí, nebo se jedná o neuspokojený dluh z předchozího insolvenčního řízení, nebo jde o pohledávku zajištěného věřitele. Dluhem z podnikání se ve smyslu insolvenčního zákona rozumí jakýkoliv dluh, který podnikatel získal během podnikání. Dluhem z podnikání jsou i dluhy, které mají veřejnoprávní povahu, tedy dluhy na pojistném či sociálním zabezpečení a jiné, vzniklé v souvislosti s podnikáním.

Potřebujete poradit s insolvenčním právem?

Ať již si nevíte rady jako dlužník, nebo jako věřitel, náš tým advokátů specializující se na insolvenční právo Vám s radostí diskrétně poradí.

 
 

 

Insolvenční právo je upraveno (zejména) zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který je účinný ode dne 01.01.2008. Insolvenční právo se věnuje primárně otázce řešení úpadku (tj. neschopnosti dlužníka splácet více věřitelům své peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti) a hrozícího úpadku některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů a k co možná nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.

Oddlužení (též nazýváno jako tzv. osobní bankrot) je nelikvidačním řešením úpadku, který může dlužníkovi pomoci zbavit se jednou provždy svých dluhů. Existují dva (2) způsoby, jak oddlužení provést. Prvním způsobem je zpeněžení majetkové podstaty a následné rozdělení získaného výtěžku (poměrně) mezi věřitele. Druhým způsobem je pak oddlužení formou splátkového kalendáře, kdy dlužník splní během 5 let ze všech svých dluhů alespoň 30%. Za splnění daných podmínek může být dlužníkovi zbytek dluhu odpuštěn. Jakým způsobem bude oddlužení probíhat, rozhodují věřitelé dlužníka na věřitelské schůzi, volba tak závisí na věřitelích a na tom, jak se s dlužníkem dohodnou. Další výhodou je, že žádný z dluhů již dále neroste a dlužník nemusí mít strach ze soudních řízení a exekucí. Oddlužení bylo dříve možné jen pro osoby fyzické a právnické, nepodnikatele. O možnost oddlužení tak byly připraveni podnikatelé, kteří se do úpadku dostali kvůli neschopnosti plnit své soukromé dluhy.

Oddlužení podnikatelů umožnila novela insolvenčního zákona, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2014. Díky této novele mohou o oddlužení požádat jakékoliv fyzické a právnické osoby, které své dluhy nemají z podnikání.  Další novinkou je možnost při splnění daných podmínek umožnit oddlužení i osobám fyzickým a právnickým, které své dluhy mají z podnikání za předpokladu, že s tím věřitelé souhlasí, nebo se jedná o neuspokojený dluh z předchozího insolvenčního řízení, nebo jde o pohledávku zajištěného věřitele. Dluhem z podnikání se ve smyslu insolvenčního zákona rozumí jakýkoliv dluh, který podnikatel získal během podnikání. Dluhem z podnikání jsou i dluhy, které mají veřejnoprávní povahu, tedy dluhy na pojistném či sociálním zabezpečení a jiné, vzniklé v souvislosti s podnikáním.

Další služby v oblasti insolvenčního práva

4
insolvence fyzické osoby
2
insolvence právnické osoby
3
oddlužení fyzické osoby
1
oddlužení podnikatele

VAŠE INSOLVENCE – NÁŠ PROBLÉM

VAŠE INSOLVENCE – NÁŠ PROBLÉM

Při řešení zadlužení se nevyplácí čekat, proto nás neváhejte kontaktovat a díky našemu individuálnímu přístupu se Vám bude tato nepříjemná životní situace zvládat mnohem snáze.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Lucie Kulhanová

lucie.kulhanova@cikr.cz