Skip to content

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEM

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEM

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEM

Naše advokátní kancelář vždy usiluje o vyřešení sporů mimosoudní cestou, která bývá pro klienty méně nákladná. Existují ovšem situace, kdy se soudnímu řízení nelze vyhnout. Zastupování klientů před soudem je jednou z hlavních náplní naší práce. Poskytujeme komplexní právní služby. Nejprve s klientem zanalyzujeme právní problém, případ posoudíme z hlediska procesních šancí našeho klienta před soudem a navrhneme možná řešení.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Nezáleží na tom, jestli jste právě dostali obálku od soudu, nebo máte problémy se svým nynějším advokátem, z našeho týmu se vždy najde někdo připravený Vás zastoupit u soudu!

 

Žaloba je procesním úkonem, kterým se žalobce obrací na soud, aby ochránil jeho porušená nebo ohrožená práva. Týká se dvoustranných právních vztahů. Za podání žaloby se platí soudní poplatek. V žalobě musí být uvedeno označení soudu, kterému je určena, označení stran řízení, označení toho, co žaluji, popis rozhodných skutečnosti, označení důkazů, datum a podpis a návrh od žalobce určující, jak by měl podle něj soud rozhodnout

Odvolání je řádným opravným prostředkem, kterým se napadá nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu. Odvolací orgán přezkoumá napadené rozhodnutí. Může ho zrušit, vrátit předešlému orgánu k dalšímu řízení nebo odvolací orgán může ve věci rozhodnout sám.

Proti některým rozhodnutím zákon výslovně odvolání nepřipouští. Odvolání není možné například proti rozhodnutí, kterým se schvaluje smír. Odvolat se nejde také u bagatelních věcí do 10.000,- Kč. Každé soudní rozhodnutí by mělo obsahovat poučení o možnosti podat odvolání, lhůty k jeho podání, odvolací orgán, ke kterému jej podat, označení rozhodnutí, proti kterému směřuje, označení soudu, označení odvolatele, podpis, datum, rozsah, v jakém je rozhodnutí napadáno, co považuje odvolatel za nesprávné a co chce získat. Odvolání lze podat u soudu, který napadené rozhodnutí vydal, nikoliv soudu odvolacímu. Odvolání je nutné podat ve lhůtě, kterou stanoví zákon. Soud může zmeškanou lhůtu prominout, pokud se tak stalo z omluvitelných důvodů a odvolání je podáno zároveň s návrhem na prominutí zmeškané lhůty do 15 dnů od doby, co překážka odpadla. Následkem podaného odvolání je odklad právní moci a vykonatelnosti u napadeného rozhodnutí. Existují však rozsudky, které jsou předběžně vykonatelné ze zákona, a podané odvolání nemá na jejich vykonatelnost žádný vliv např. výživné. Podané odvolání lze vzít zpět do doby, než o něm soud rozhodne. Odvolání musí být vždy opřeno o jeden ze zákonných odvolacích důvodů. Odvolací důvody a návrhy může odvolatel měnit i poté, co uplyne lhůta k odvolání, nikoliv však rozsah odvolání, ten lze měnit jen po dobu trvání lhůty k odvolání. Důkazy a skutečnosti, které jsou nové, může odvolatel uplatnit jen za podmínek určených zákonem.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým se napadá rozhodnutí odvolacího soudu. Předcházející rozhodnutí zůstává pravomocné. O dovolání rozhoduje v České republice pouze Nejvyšší soud. Pro trestní řízení platí důvody uvedené v § 265b trestního řádu pro podání dovolání dle trestního práva. U civilního řízení jsou důvody pouze, že se soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu nebo se jedná o otázku, která nebyla soudem doposud řešena nebo má-li být dovolacím soudem vyřešena právní otázka jinak.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Nezáleží na tom, jestli jste právě dostali obálku od soudu, nebo máte problémy se svým nynějším advokátem, z našeho týmu se vždy najde někdo připravený Vás zastoupit u soudu!

 

Žaloba je procesním úkonem, kterým se žalobce obrací na soud, aby ochránil jeho porušená nebo ohrožená práva. Týká se dvoustranných právních vztahů. Za podání žaloby se platí soudní poplatek. V žalobě musí být uvedeno označení soudu, kterému je určena, označení stran řízení, označení toho, co žaluji, popis rozhodných skutečnosti, označení důkazů, datum a podpis a návrh od žalobce určující, jak by měl podle něj soud rozhodnout

Odvolání je řádným opravným prostředkem, kterým se napadá nepravomocné rozhodnutí soudu nebo správního orgánu. Odvolací orgán přezkoumá napadené rozhodnutí. Může ho zrušit, vrátit předešlému orgánu k dalšímu řízení nebo odvolací orgán může ve věci rozhodnout sám.

Proti některým rozhodnutím zákon výslovně odvolání nepřipouští. Odvolání není možné například proti rozhodnutí, kterým se schvaluje smír. Odvolat se nejde také u bagatelních věcí do 10.000,- Kč. Každé soudní rozhodnutí by mělo obsahovat poučení o možnosti podat odvolání, lhůty k jeho podání, odvolací orgán, ke kterému jej podat, označení rozhodnutí, proti kterému směřuje, označení soudu, označení odvolatele, podpis, datum, rozsah, v jakém je rozhodnutí napadáno, co považuje odvolatel za nesprávné a co chce získat. Odvolání lze podat u soudu, který napadené rozhodnutí vydal, nikoliv soudu odvolacímu. Odvolání je nutné podat ve lhůtě, kterou stanoví zákon. Soud může zmeškanou lhůtu prominout, pokud se tak stalo z omluvitelných důvodů a odvolání je podáno zároveň s návrhem na prominutí zmeškané lhůty do 15 dnů od doby, co překážka odpadla. Následkem podaného odvolání je odklad právní moci a vykonatelnosti u napadeného rozhodnutí. Existují však rozsudky, které jsou předběžně vykonatelné ze zákona, a podané odvolání nemá na jejich vykonatelnost žádný vliv např. výživné. Podané odvolání lze vzít zpět do doby, než o něm soud rozhodne. Odvolání musí být vždy opřeno o jeden ze zákonných odvolacích důvodů. Odvolací důvody a návrhy může odvolatel měnit i poté, co uplyne lhůta k odvolání, nikoliv však rozsah odvolání, ten lze měnit jen po dobu trvání lhůty k odvolání. Důkazy a skutečnosti, které jsou nové, může odvolatel uplatnit jen za podmínek určených zákonem.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým se napadá rozhodnutí odvolacího soudu. Předcházející rozhodnutí zůstává pravomocné. O dovolání rozhoduje v České republice pouze Nejvyšší soud. Pro trestní řízení platí důvody uvedené v § 265b trestního řádu pro podání dovolání dle trestního práva. U civilního řízení jsou důvody pouze, že se soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu nebo se jedná o otázku, která nebyla soudem doposud řešena nebo má-li být dovolacím soudem vyřešena právní otázka jinak.

Další služby v oblasti zastupování před soudem

Návrh bez názvu (39)
ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY
Návrh bez názvu (38)
Odvolání proti rozsudku

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEM

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEM

Ačkoliv je zastoupení před soudem povinné jen v několika málo zůstává tento druh zastoupení nejlepším možným řešením z několika důvodů – zejména z důvodu odbornosti, výrazně větší míry šance na úspěch a v neposlední řadě také z důvodu časové úspory.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

JUDr. Pavel Kiršner, LL.M.

pavel.kirsner@cikr.cz