Skip to content

Kdy lze žádat náhradu za ztrátu radosti z dovolené?

V případě, kdy Vám zásadní vady, ke kterým dojde v souvislosti se zájezdem, zkazí celý zájezd nebo jeho podstatnou část, můžete žádat tzv. náhradu za ztrátu radosti z dovolené. Můžete požadovat jednak slevu z ceny zájezdu, ale navíc ještě částku odpovídající způsobené újmě.

Musí se však jednat o vadu, jež vznikla porušením povinností ze strany cestovní kanceláře, nikoli např. o deštivé počasí, které sice může zkazit celou dovolenou, ale cestovní kancelář jej ovlivnit nedokáže.

Důležité je, že náhradu za ztrátu radosti z dovolené lze uplatnit pouze ze skutečně závažných důvodů. Zákon v ustanovení § 2543 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, hovoří zejména o situacích, kdy byl zájezd zmařen nebo podstatně zkrácen. Pokud např. u hotelového bazénu není dostatek přislíbených lehátek, může to být důvod k uplatnění práva na slevu z ceny zájezdu, nikoli však k náhradě újmy za ztrátu radosti z dovolené. Jestliže jste ale několik dní trpěli žaludečními obtížemi v důsledku zkaženého jídla podávaného v hotelu, anebo Vás cestovní kancelář nedopravila do cílové destinace (ačkoli to bylo v plánu), lze požadovat slevu z ceny zájezdu a k tomu i náhradu za ztrátu radosti z dovolené.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ