Skip to content

Pochybení lékaře

Pomůžeme vám při Pochybení lékaře

Pomůžeme vám při Pochybení lékaře

Pokud dojde k pochybení lékaře, může mít takové jednání až fatální následky. Zpravidla následuje vznik újmy na pacientově zdraví. Ne všichni lidé, kteří byli takto poškozeni, však ví, že i proti jednání lékaře se dá bránit a požadovat náhradu za způsobenou újmu. V některých případech může vyvolat nechtěné účinky i samotné doktorovo opomenutí. Taková jednání je na místě řešit a dožadovat se patřičného zadostiučinění. V naší advokátní kanceláři CIKR máme advokáty, kteří se v oblasti zdravotnického práva pohybují již dlouhou dobu a mají s ním mnoho zkušeností. Obraťte se na nás, pomůžeme vám s medicínským právem.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

POTŘEBUJETE PORADIT?

Naše advokátní kancelář za Vás ve zdravotně složité životní situaci vyřídí veškeré záležitosti s pojišťovnami, soudy a jinými institucemi a pomůže s nároky, které je nutné uplatnit.

Při škodě na zdraví má poškozený nárok na bolestné, co je peněžitá kompenzace za bolest, která byla způsobena poškozením zdraví při úrazu, v souvislosti s odstraňováním následků tohoto úrazu, nebo s jeho léčením. Bolest se chápe jako tělesné nebo i duševní onemocnění a strádání, které bylo způsobené poškozenému. Při této škodě se nejčastěji uplatňují nároky na náhradu za ztrátu na výdělku, náhradu za ztrátu na důchodu, náhradu za ztížení společenského uplatnění, náhradu nákladů spojených s léčením a další.

V případě, že dojde k události, jehož následkem je ztráta lidského života, je pro pozůstalé těžké řešit otázky týkající se nároků související s touto událostí. U škody na životě mají pozůstalí právo na jednorázové odškodnění, na náklady spojené s výživou pozůstalých, na náklady spojené s vypravením pohřbu, na věcnou škodu a na osobní bolestné. Naše advokátní kancelář za Vás v této složité životní situaci vyřídí veškeré záležitosti s pojišťovnami, soudy a jinými institucemi a pomůže s nároky, které je nutné uplatnit.

Ztížení společenského uplatnění vzniká poškozenému v případě dočasných či trvalých následků úrazu. Poškozený má v těchto případech nárok na odškodnění za ztížení společenského uplatnění. V praxi se odškodnění důsledků úrazu zjišťuje zhruba rok od doby, kdy k úrazu došlo. Týká se to především nemožnosti, nebo omezení účasti na společenském životě, při výkonu povolání, nebo také invalidity. Výše odškodného se určuje na základě lékařských zpráv a posuzuje se podle zásahu do způsobu života před úrazem, přičemž soud zvažuje jeho výši u každého případu individuálně.

Vznikla – li Vám škoda na zdraví v souvislosti s pochybením lékaře, tedy s nesprávným, neodborným či nedbalým lékařským postupem, jste oprávněni požadovat plnou náhradu této škody na zdraví. Jedná se o složitou problematiku, přičemž dokazování u soudu probíhá formou znaleckých posudků odborníků v lékařských oborech, kteří posuzují, zda došlo k pochybení lékaře ve vztahu k poškozenému pacientovi a advokát musí být schopen posoudit kvalitu těchto posudků. Je proto důležité oslovit advokáta znalého této oblasti, který věc posoudí a zhodnotí, zda je vhodná k soudnímu vymáhání.

Lékařský posudek je nutností k uplatnění nároku na snížení společenského uplatnění a bolestného. Tento posudek by Vám měl vydat Váš ošetřující lékař, nebo zdravotnické zařízení z oboru zdravotnictví, který Vám zpracuje kvalitní znalecký posudek. V případě, že ošetřující lékař odmítne vydat posudek, naše advokátní kancelář Vám nalezne znalce z oboru zdravotnictví, který posudek zpracovat umí.

Provozovatelům zdravotnických zařízení, kterými jsou lékaři, soukromé lékařské praxe, nemocnice či polikliniky, nabízíme komplexní právní služby se specializací na sporná řízení. Jedná se zejména o spory se zdravotními pojišťovnami o úhradách za poskytnutou zdravotní péči, o náhradu škody na zdraví, a stížnosti pacientů na zdravotní péči, která jim byla poskytnuta.

POTŘEBUJETE PORADIT?

Naše advokátní kancelář za Vás ve zdravotně složité životní situaci vyřídí veškeré záležitosti s pojišťovnami, soudy a jinými institucemi a pomůže s nároky, které je nutné uplatnit.

Při škodě na zdraví má poškozený nárok na bolestné, co je peněžitá kompenzace za bolest, která byla způsobena poškozením zdraví při úrazu, v souvislosti s odstraňováním následků tohoto úrazu, nebo s jeho léčením. Bolest se chápe jako tělesné nebo i duševní onemocnění a strádání, které bylo způsobené poškozenému. Při této škodě se nejčastěji uplatňují nároky na náhradu za ztrátu na výdělku, náhradu za ztrátu na důchodu, náhradu za ztížení společenského uplatnění, náhradu nákladů spojených s léčením a další.

V případě, že dojde k události, jehož následkem je ztráta lidského života, je pro pozůstalé těžké řešit otázky týkající se nároků související s touto událostí. U škody na životě mají pozůstalí právo na jednorázové odškodnění, na náklady spojené s výživou pozůstalých, na náklady spojené s vypravením pohřbu, na věcnou škodu a na osobní bolestné. Naše advokátní kancelář za Vás v této složité životní situaci vyřídí veškeré záležitosti s pojišťovnami, soudy a jinými institucemi a pomůže s nároky, které je nutné uplatnit.

Ztížení společenského uplatnění vzniká poškozenému v případě dočasných či trvalých následků úrazu. Poškozený má v těchto případech nárok na odškodnění za ztížení společenského uplatnění. V praxi se odškodnění důsledků úrazu zjišťuje zhruba rok od doby, kdy k úrazu došlo. Týká se to především nemožnosti, nebo omezení účasti na společenském životě, při výkonu povolání, nebo také invalidity. Výše odškodného se určuje na základě lékařských zpráv a posuzuje se podle zásahu do způsobu života před úrazem, přičemž soud zvažuje jeho výši u každého případu individuálně.

Vznikla – li Vám škoda na zdraví v souvislosti s pochybením lékaře, tedy s nesprávným, neodborným či nedbalým lékařským postupem, jste oprávněni požadovat plnou náhradu této škody na zdraví. Jedná se o složitou problematiku, přičemž dokazování u soudu probíhá formou znaleckých posudků odborníků v lékařských oborech, kteří posuzují, zda došlo k pochybení lékaře ve vztahu k poškozenému pacientovi a advokát musí být schopen posoudit kvalitu těchto posudků. Je proto důležité oslovit advokáta znalého této oblasti, který věc posoudí a zhodnotí, zda je vhodná k soudnímu vymáhání.

Lékařský posudek je nutností k uplatnění nároku na snížení společenského uplatnění a bolestného. Tento posudek by Vám měl vydat Váš ošetřující lékař, nebo zdravotnické zařízení z oboru zdravotnictví, který Vám zpracuje kvalitní znalecký posudek. V případě, že ošetřující lékař odmítne vydat posudek, naše advokátní kancelář Vám nalezne znalce z oboru zdravotnictví, který posudek zpracovat umí.

Provozovatelům zdravotnických zařízení, kterými jsou lékaři, soukromé lékařské praxe, nemocnice či polikliniky, nabízíme komplexní právní služby se specializací na sporná řízení. Jedná se zejména o spory se zdravotními pojišťovnami o úhradách za poskytnutou zdravotní péči, o náhradu škody na zdraví, a stížnosti pacientů na zdravotní péči, která jim byla poskytnuta.

Medicínské právo

Medicínské právo

Věděli jste že dříve vyslovené přání je medicínsko-právní a etický institut, který umožňuje člověku předem vyjádřit svou vůli pro případ, že by se v budoucnu dostal do zdravotního stavu, ve kterém by nemohl vyjádřit svůj souhlas nebo naopak nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Takže například jestli nesouhlasíte s resuscitací v případě smrti, můžete si to nechat zapsat do předem vysloveného přání.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Tomáš Pospíšil

tomas.pospisil@cikr.cz