Skip to content

Individuální služby o klienta v oblasti nemovitostí

Právo nemovitostí

Právo nemovitostí

Právo nemovitostí patří mezi jednu z předních specializací naší advokátní kanceláře. Nabízíme komplexní právní poradenství ve všech oblastech nemovitostního a bytového práva našim klientům. Zajišťujeme přípravu a revizi smluv potřebných při převodech nemovitostí, zejména smluv nájemních, darovacích, kupních, směnných a zástavních. Zastupujeme klienty před správními úřady, nebo při jednání s protistranou o uzavření smlouvy. Poskytujeme komplexní právní služby ohledně všech druhů transakcí a k tomu připravíme veškerou smluvní dokumentaci pro financování nemovitostí. Rádi Vám poradíme se zajišťovacími dokumenty zahrnujícími hypotéky, úvěrové operace, zástavní smlouvy, věcná břemena, zajišťovací dohody, zástavy obchodních podílů a akcie.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

potřebujete poradit?

Naše služby nabízíme fyzickým i právnickým osobám, společenstvím vlastníků jednotek i bytovým družstvům. Obraťte se na naše advokáty.

 
 

 

Vlastnické právo k nemovitostem na kupujícího přechází až zápisem vkladu do katastru nemovitostí. Katastrální úřad má ze zákona lhůtu 30 dní na zápis vlastnického práva, ve které zkoumá, jestli smlouva neobsahuje formální nedostatky, nebo jestli na nemovitosti neváznou právní vady. Kupující si tak během této lhůty nemůže být stoprocentně jistý, že na něj vlastnické právo k nemovitosti přejde. Proto u koupi nemovitosti radíme využít službu úschovy peněz u advokáta. Při této úschově je kupní cena nemovitosti po podpisu kupní smlouvy složena kupujícím na účet advokáta do advokátní úschovy. Ve chvíli, kdy katastrální úřad povolí vklad práva a dojde k převodu nemovitosti na kupujícího, poukáže advokát peníze na účet prodávajícího a zároveň uhradí daň z převodu nemovitosti. Díky advokátní úschově má prodávající i kupující právní jistotu, že všechny smluvní podmínky budou splněny.

Předkupní právo k nemovitosti je upraveno v občanském zákoníku a zajišťuje oprávněné osobě, že pokud dojde k prodeji nemovitosti vlastníkem, bude této osobě jako první nemovitost nabídnuta ke koupi. Toto právo je vázáno jenom na konkrétní osobu a nepřechází na její dědice, ani se nedá převést na osobu jinou. Předkupní právo může být sjednáno i na jiné případy, jako je třeba darování, a nabývá se vkladem do katastru nemovitostí. Předkupní právo lze sjednat nejenom jako samostatnou smlouvu, ale dá se zahrnout i do ujednání vedlejších ke smlouvě kupní. Ujednání nemusí mít písemnou formu, ale pro případ sporu ji doporučujeme.

Zástavní věřitel může soudním rozhodnutím nechat prodat Vaši nemovitost, jestliže na ní vázne zástava. Věřitel se tak může domáhat svého nároku ze zástavy v případě, že dlužník svůj závazek řádně a včas nesplní jejím zpeněžením. Nejčastějším zástavním věřitelem je hypoteční banka poskytující úvěr na koupi nemovitosti. Naše advokátní kancelář Vám mimo jiné připraví např. zástavní smlouvu k nemovitostem a právně Vás zastoupí v případě, že dojde z důvodu uspokojení věřitele k prodeji zástavy veřejnou dražbou, nebo soudním prodejem.

Kromě jiného Vám rádi poradíme s nájmem a podnájmem bytových a nebytových prostor, přípravou a revizí smluv, s výpovědí z nájmu a podnájmu, vyklízením bytů a nebytových prostor a zastupováním klientů v souvislosti s těmito vztahy. Majitelům domů pomůžeme při řešení sporů s nájemníky a poskytneme právní služby související se správou domu.
Pomůžeme Vám také v případě komplikovaných prodejních transakcí, při zpětném pronájmu nemovitosti, s financováním projektu, zodpovíme otázky týkající se připojení nemovitostí na infrastrukturu.

potřebujete poradit?

Naše služby nabízíme fyzickým i právnickým osobám, společenstvím vlastníků jednotek i bytovým družstvům. Obraťte se na naše advokáty.

 

Vlastnické právo k nemovitostem na kupujícího přechází až zápisem vkladu do katastru nemovitostí. Katastrální úřad má ze zákona lhůtu 30 dní na zápis vlastnického práva, ve které zkoumá, jestli smlouva neobsahuje formální nedostatky, nebo jestli na nemovitosti neváznou právní vady. Kupující si tak během této lhůty nemůže být stoprocentně jistý, že na něj vlastnické právo k nemovitosti přejde. Proto u koupi nemovitosti radíme využít službu úschovy peněz u advokáta. Při této úschově je kupní cena nemovitosti po podpisu kupní smlouvy složena kupujícím na účet advokáta do advokátní úschovy. Ve chvíli, kdy katastrální úřad povolí vklad práva a dojde k převodu nemovitosti na kupujícího, poukáže advokát peníze na účet prodávajícího a zároveň uhradí daň z převodu nemovitosti. Díky advokátní úschově má prodávající i kupující právní jistotu, že všechny smluvní podmínky budou splněny.

Předkupní právo k nemovitosti je upraveno v občanském zákoníku a zajišťuje oprávněné osobě, že pokud dojde k prodeji nemovitosti vlastníkem, bude této osobě jako první nemovitost nabídnuta ke koupi. Toto právo je vázáno jenom na konkrétní osobu a nepřechází na její dědice, ani se nedá převést na osobu jinou. Předkupní právo může být sjednáno i na jiné případy, jako je třeba darování, a nabývá se vkladem do katastru nemovitostí. Předkupní právo lze sjednat nejenom jako samostatnou smlouvu, ale dá se zahrnout i do ujednání vedlejších ke smlouvě kupní. Ujednání nemusí mít písemnou formu, ale pro případ sporu ji doporučujeme.

Zástavní věřitel může soudním rozhodnutím nechat prodat Vaši nemovitost, jestliže na ní vázne zástava. Věřitel se tak může domáhat svého nároku ze zástavy v případě, že dlužník svůj závazek řádně a včas nesplní jejím zpeněžením. Nejčastějším zástavním věřitelem je hypoteční banka poskytující úvěr na koupi nemovitosti. Naše advokátní kancelář Vám mimo jiné připraví např. zástavní smlouvu k nemovitostem a právně Vás zastoupí v případě, že dojde z důvodu uspokojení věřitele k prodeji zástavy veřejnou dražbou, nebo soudním prodejem.

Kromě jiného Vám rádi poradíme s nájmem a podnájmem bytových a nebytových prostor, přípravou a revizí smluv, s výpovědí z nájmu a podnájmu, vyklízením bytů a nebytových prostor a zastupováním klientů v souvislosti s těmito vztahy. Majitelům domů pomůžeme při řešení sporů s nájemníky a poskytneme právní služby související se správou domu.
Pomůžeme Vám také v případě komplikovaných prodejních transakcí, při zpětném pronájmu nemovitosti, s financováním projektu, zodpovíme otázky týkající se připojení nemovitostí na infrastrukturu.

Další služby v oblasti individuálních služeb o klienta

Návrh bez názvu (39)
břemeno dožití

INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY O KLIENTA V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY O KLIENTA V OBLASTI NEMOVITOSTÍ

Věděli jste, že když obdarovaný dárci vážně ublíží, dárce má právo požadovat vrácení darované nemovitosti, případně zaplacení její hodnoty?

Kontaktujte nás

Rádi Vám pomůžeme vyřešit Vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

JUDr. Pavel Kiršner, LL.M.

pavel.kirsner@cikr.cz