Skip to content

Sportovní právo

CO JE SPORTOVNÍ PRÁVO?

CO JE SPORTOVNÍ PRÁVO?

Sportovní právo patří mezi dynamická odvětví práva, které se neustále prohlubuje a jehož význam pro jednotlivce i společnost neustále narůstá. Klientům nabízíme komplexní právní služby v oblasti sportovního práva, jež zajišťují u nás specializovaní advokáti. V oblasti sportovního práva nabízíme poradenství zahrnující založení a fungování sportovního spolku a sportovní asociace včetně tvorby všech souvisejících interních právních předpisů, komplexní poradenství pro sportovce zahrnující vyjednávají při uzavírání sportovní smlouvy a jejího sepisu, zastupování jednotlivce i skupiny při jednáních o sporech v rámci sportovního spolku a jeho orgánů, v rámci disciplinárního řízení, v rámci rozhodčího řízení, a to i před soudy, případně před mezinárodními organizacemi, včetně komplexního poradenství při vyjednávání a sepisu jakékoliv smlouvy, týkající se sponzoringu a marketingu, hráče, trenéra, manažera, pojištění, výroby a umístění sportovního oblečení včetně umístění reklamy, zastupování v případech odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví anebo porušení pravidel hry, dopingu, smluvní pokuty, zaměstnaneckých věcí vč. zastupování před správními, rozhodčími a trestními orgány, v České republice i v zahraničí, a další. To vše patří k službám naší advokátní kanceláře CIKR.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

Potřebujete pomoc advokáta zkušeného v oblasti sportovního práva?

Naše kancelář dlouhodobě poskytuje pomoc nejenom jednotlivým sportovcům, ale i celým sportovním klubům.

 
 

 

Disciplinární řízení je proces, ve kterém se projednávají disciplinární provinění a rozhoduje se v něm o případném udělení sankce. K disciplinárnímu řízení jsou oprávněny disciplinární komise, které řízení zahajují buď z cizího, nebo vlastního podnětu v případě, že dospějí k názoru, že k tomu existují opodstatněné důvody. Podkladem pro zahájení disciplinárního řízení mohou být například televizní záběry, zápisy z utkání, podněty klubů či hráčů, nebo také výsledky antidopingových kontrol. V určitých případech je vymezena doba, po kterou lze zahajovací úkon učinit, jakmile tato doba uplyne, nelze některá provinění projednávat. O druhu a výši trestu rozhoduje komise po zjištění všech skutečností a materiálů rozhodnutím, které má písemnou podobu. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, o kterém rozhoduje odvolací orgán dle stanov jednotlivých sportovních svazů.

 

Při posuzování právní odpovědnosti za sportovní úrazy by měla být zohledňována povaha sportu, jakožto do jisté míry rizikové činnosti, ve které jsou jak škůdce tak poškození srozumění s rizikem, které sportovní činnost obnáší a toto riziko dobrovolně podstupují. Toto riziko je dáno zejména vznikem úrazů a jiných zranění a tělesných poškození, které sport doprovází. V rozhodovací praxi českých soudů převládá názor, ve kterém se posuzuje porušení sportovních pravidel jako porušení právní povinnosti, jehož důsledkem je vznik odpovědnosti za způsobený úraz. Naše advokátní kancelář proto radí sportovcům, při jejichž sportovní disciplíně dochází k častému kontaktu s protihráčem, aby svůj případný vznik odpovědnosti pojistili. V rámci námi poskytovaných služeb se na nás můžete obrátit i v této otázce a my Vám pomůžeme řešit odpovědnost za škodu při úrazech, které vznikly v souvislosti se sportem.

 

Cenným aktivem sportovního klubu jsou jeho samotní sportovci. Právní prověrkou by tedy měly projít jejich kontrakty, zejména pak příslušná ustanovení o délce smluvního vztahu, sankcích, ukončení smlouvy a odměně, jejíž výše může být buď předem garantována po celou dobu trvání smlouvy, nebo je stanovená podle dosažených výsledků. V praxi se běžně objevují i klauzule týkající se krácení odměny sportovce v případě zranění nebo jeho dočasné indispozice či zákazu činnosti. Zdravotní stav sportovce, který není schopen podávat sportovní výkon, nemusí být v konečném důsledku tím nejhorším scénářem, pokud uvážíme možnost dočasné suspendace např. z důvodu porušení antidopingových pravidel, kdy sportovci může být udělen trest zákazu činnosti na čtyři roky.

Potřebujete pomoc advokáta zkušeného v oblasti sportovního práva?

Naše kancelář dlouhodobě poskytuje pomoc nejenom jednotlivým sportovcům, ale i celým sportovním klubům.

 
 

 

Disciplinární řízení je proces, ve kterém se projednávají disciplinární provinění a rozhoduje se v něm o případném udělení sankce. K disciplinárnímu řízení jsou oprávněny disciplinární komise, které řízení zahajují buď z cizího, nebo vlastního podnětu v případě, že dospějí k názoru, že k tomu existují opodstatněné důvody. Podkladem pro zahájení disciplinárního řízení mohou být například televizní záběry, zápisy z utkání, podněty klubů či hráčů, nebo také výsledky antidopingových kontrol. V určitých případech je vymezena doba, po kterou lze zahajovací úkon učinit, jakmile tato doba uplyne, nelze některá provinění projednávat. O druhu a výši trestu rozhoduje komise po zjištění všech skutečností a materiálů rozhodnutím, které má písemnou podobu. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, o kterém rozhoduje odvolací orgán dle stanov jednotlivých sportovních svazů.

 

Při posuzování právní odpovědnosti za sportovní úrazy by měla být zohledňována povaha sportu, jakožto do jisté míry rizikové činnosti, ve které jsou jak škůdce tak poškození srozumění s rizikem, které sportovní činnost obnáší a toto riziko dobrovolně podstupují. Toto riziko je dáno zejména vznikem úrazů a jiných zranění a tělesných poškození, které sport doprovází. V rozhodovací praxi českých soudů převládá názor, ve kterém se posuzuje porušení sportovních pravidel jako porušení právní povinnosti, jehož důsledkem je vznik odpovědnosti za způsobený úraz. Naše advokátní kancelář proto radí sportovcům, při jejichž sportovní disciplíně dochází k častému kontaktu s protihráčem, aby svůj případný vznik odpovědnosti pojistili. V rámci námi poskytovaných služeb se na nás můžete obrátit i v této otázce a my Vám pomůžeme řešit odpovědnost za škodu při úrazech, které vznikly v souvislosti se sportem.

 

Cenným aktivem sportovního klubu jsou jeho samotní sportovci. Právní prověrkou by tedy měly projít jejich kontrakty, zejména pak příslušná ustanovení o délce smluvního vztahu, sankcích, ukončení smlouvy a odměně, jejíž výše může být buď předem garantována po celou dobu trvání smlouvy, nebo je stanovená podle dosažených výsledků. V praxi se běžně objevují i klauzule týkající se krácení odměny sportovce v případě zranění nebo jeho dočasné indispozice či zákazu činnosti. Zdravotní stav sportovce, který není schopen podávat sportovní výkon, nemusí být v konečném důsledku tím nejhorším scénářem, pokud uvážíme možnost dočasné suspendace např. z důvodu porušení antidopingových pravidel, kdy sportovci může být udělen trest zákazu činnosti na čtyři roky.

Sportovní právo

Sportovní právo

Kromě jiného smluvně zajišťujeme sponzoring  a marketing, pracovní smlouvy hráčů a jiné se sportem související vztahy. Námi poskytované služby zahrnují zastupování před soudy, rozhodčími soudy a národními a mezinárodními komisemi.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Ladislav Kozel

ladislav.kozel@cikr.cz

Další služby v oblasti Sportovního práva

Návrh bez názvu (8)
DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ