Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Úspěšný případ – závazné stanovisko územního plánování

Pomohli jsme klientovi překonat odpor stavebního úřadu proti fiktivnímu závaznému stanovisku

Klient se obrátil na naši advokátní kancelář ve snaze schválit svůj stavební záměr rodinného domu. Klient si zažádal o vydání závazného stanoviska úřadu územního plánování, konzultoval svůj záměr s tímto úřadem, a obdržel souhlasné závazné stanovisko prostřednictvím tzv. fikce.

Stavební úřad však s vydáním závazného stanoviska fikcí nesouhlasil, a sám provedl zhodnocení, zdali stavební záměr klienta splňuje obecné požadavky na výstavbu kladené územním plánem. Tento postup je však zcela v rozporu s institutem závazného stanoviska, když se závazným stanoviskem má stavební úřad v plném rozsahu řídit. Stavební úřad tak postupoval zcela v rozporu s jeho kompetencí, kterou mu stavební zákon stanovil. Odvolací správní orgán tuto naši argumentaci potvrdil, a zamítavé stavební povolení zrušil.

Řízení na úseku stavebního zákona často závisejí na volném správním uvážení správních orgánů, co se týče interpretace zákonů, a někdy i samotných procesních postupů. Řádná argumentace je v těchto řízeních naprosto stěžejní.

Advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner nabízí profesionální služby v oblasti stavebního práva a náš tým je připraven být Vám oporou. Pokud se tedy nacházíte v obdobné situaci, neváhejte a obraťte se na nás.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ