Skip to content

DOTAZ: Dobrý den, jsem matkou desetileté holčičky, která mi byla soudem svěřena do výlučné péče. Otec je oprávněn stýkat se s dcerou, dle soudního rozhodnutí, na 7 dní v měsíci, avšak skutečně ani takto omezenou dobu nevyužívá. Dcera považuje za otce mého současného manžela, se kterým mám také druhé dítě. Nyní projevila dcera přání, že by se chtěla jmenovat stejně jako zbytek rodiny, tedy já, manžel a náš syn, avšak její skutečný otec nechce souhlas se změnou příjmení udělit. Mám možnost, jak přání dcery vyhovět?

Výlučná péče

Ačkoli máte dceru svěřenou do výlučné péče vy, váš manžel má k dceři stejná práva a povinnosti v rámci rodičovské odpovědnosti. Zcela stěžejní je skutečnost, že by rodičovská odpovědnost měla být vykonávána v souladu se zájmy dítěte a rodiče by ji měli vykonávat ve vzájemné shodě. Tato základní pravidla upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Pokud se rodiče nedokážou dohodnout ohledně záležitosti, která je pro dítě významná, mají možnost obrátit se na soud, který v dané věci rozhodne a může tak nahradit souhlas druhého rodiče, který jej odmítá dát, ačkoli by tak činil v zájmu dítěte (§ 877 OZ).

Rozhodnutí soudu

Ve vašem případě by tedy bylo nejvhodnějším řešením obrátit se na příslušný soud, kdy se bude jednat o soud, do jehož působnosti spadá město, ve kterém má vaše dcera hlášen trvalý pobyt. K tomuto soudu podáte návrh na rozhodnutí soudu o významné záležitosti nezletilé – nahrazení souhlasu druhého rodiče se změnou příjmení.

Vzhledem k věku vaší dcery je velmi pravděpodobné, že soud nařídí její pohovor na OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), kde budou tamější pracovnice zjišťovat její názor na celou věc, nebo bude dcera předvolána k soudu. V druhém případě by provedl pohovor s dcerou sám soudce bez přítomnosti dalších osob. Právě sdělení dcery by bylo pro finální rozhodnutí stěžejním kritériem, avšak s největší pravděpodobností byste byla u soudu podrobena výslechu také vy a dceřin otec. Po zjištění rozhodných skutečností by soud rozhodl o vašem návrhu, a to tak, že by nahradil souhlas otce se změnou příjmení, nebo by váš návrh zamítl.

Pokud řešíte obdobnou situaci a potřebujete právní poradenství v oblasti rodinného práva, neváhejte kdykoli kontaktovat naši advokátní kancelář CIKR.

 

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ