Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Jak získat kompenzaci v případě zrušeného letu?

Nemohli jste odletět? Letecká společnost Vám zrušila Váš let? Nestihli jste kvůli zrušenému letu navazující spoj? Pokud jste obdrželi oznámení od letecké společnosti nebo prodejce letenek o zrušení letu, pak máte nárok na vrácení plné ceny za letenky, které nebyly využity. Pokud Vám z důvodu zrušeného letu ze strany letecké společnosti vznikly náklady na letenku novou nebo na doplacení rozdílu mezi cenou původní a nové letenky, máte nárok na proplacení i těchto nákladů.

Při zrušení letu můžete požadovat vrácení pořizovací ceny letenky nebo přesměrování letu za srovnatelných dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti na cílové místo určení. Podle nařízení EU máte dále nárok na odškodnění, pokud jste nebyli informováni o zrušení letu alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu nebo ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a zároveň Vám nebylo nabídnuto takové přesměrování, které by vám umožnilo odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, anebo ve lhůtě kratší sedmi dnů před plánovaným časem odletu a nebylo Vám nabídnuto přesměrování s odletem nejpozději hodinu před plánovaným časem odletu a příletem na místo určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu.

Právo na finanční náhradu vzniká v případě, že let nebyl zrušen z důvodu mimořádných okolností, které nebylo možné ovlivnit (např. přírodní katastrofa). Výše finanční náhrady se liší podle délky letu v kilometrech, a to takto:

  1. 250 EUR u letů o délce do 1 500 kilometrů
  2. 400 EUR u letů v rámci EU delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů
  3. 600 EUR u letů nad 3 500 kilometrů

Letecký dopravce může snížit odškodné o 50 %, pokud jste přijali nabídku přesměrování letu a pokud přesměrovaný let nepřekračuje plánovaný čas příletu původně rezervovaného letu o:

  1. Dvě hodiny u letů o délce do 1 500 kilometrů
  2. Tři hodiny u letů rámci EU delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů
  3. Čtyři hodiny v případě letů nad 3 500 kilometrů

Právo na náhradu škody je dle občanského zákoníku nutné uplatnit bez zbytečného odkladu a přímo vůči leteckému dopravci. Pokud bude právo uplatněno po uplynutí 6 měsíční lhůty a dopravce tuto skutečnost namítne, pak soud náhradu nepřizná.

Pokud jste se dostali do takovéto situace, neváhejte se obrátit na naši advokátní kancelář a my Vám s vymožením náhrady škody pomůžeme.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ