Skip to content

PRÁVA CESTUJÍCÍCH LETECKY

Práva cestujících v letecké dopravě

Práva cestujících v letecké dopravě

Cestující využívající leteckých služeb ještě donedávna nevěděli, jak se v případě frustrující situace, jež může nastat v souvislosti s letem, úspěšně bránit a na koho se v případě žádosti o odškodnění obrátit. Dříve, pokud se chtěl pasažér domoci svých práv, jeho snaha často skončila spíše neúspěchem. Toto se však díky nařízením Evropské Unie změnilo. A s tím Vám naše advokátní kancelář velice ráda pomůže.

výhody služby

proč využít našich služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Potřebujete poradit?

Přejeme Vám, aby Váš let proběhl bez jakýchkoli komplikací a abyste tak nebyli nuceni využít služeb advokátní kanceláře. Pokud by však nějaké komplikace nastaly, neváhejte se na nás obrátit.

 

 

Náhrada za zpožděný let náleží cestujícímu v případě, že byl jeho let zpožděn o více než tři hodiny. Tato finanční kompenzace se může v závislosti na délce letu pohybovat mezi 250 až 600 EUR. Letecká společnost je dále v případě zpožděného letu povinna zajistit cestujícím občerstvení a je povinna poskytnout možnost dvakrát si bezplatně zatelefonovat a zajistit cestujícím ubytování, zda-li je nutný pobyt i přes noc. Pokud délka zpoždění letu přesahuje pět hodin, jedná se již o významné zpoždění, kdy má cestující nárok zcela zrušit svůj let, přičemž dopravce musí cestujícímu vrátit cenu letenky.

Ačkoliv máte nárok na odškodnění za zpoždění letu, letecké společnosti se za určitých situací mohou zprostit povinnosti toto odškodnění vyplatit. Tyto situace se označují jako mimořádné okolnosti a patří mezi ně například špatné počasí ohrožující let, stávka, poškození letadla důsledkem nárazu blesku a vysoký výskyt sopečného prachu. Jedná se zde o zásah tzv. vyšší moci a dopravce pak není povinen kompenzaci za neuskutečněný let nebo zpoždění letu cestujícím vyplatit. Stává se ale, že letecké společnosti tyto mimořádné okolnosti využívají ve svůj prospěch, a to nepřijatelným způsobem tak, aby odškodnění nemusely cestujícím vyplatit.

Ztracené odbavené zavazadlo znamená pro cestujícího jisté nepříjemnosti a může dokonce zkazit celou dovolenou.

Cestující má od letecké společnosti nárok na okamžitou pomoc, jako je např. finanční příspěvek na koupi hygienických potřeb. Později může požadovat i kompenzaci za prokazatelné ztráty, a to až do výše 1220 EUR. Pokud má Vaše zavazadlo cenu vyšší, je nutné při odbavení zažádat o vydání potvrzení o vyšší hodnotě a uhradit příslušný poplatek. Dopravce pak bude odpovědný za ztrátu zavazadla až do částky, na kterou bylo potvrzení vystaveno. Jelikož cenu batožiny není možné vyčíslit paušální částkou, vzniklá škoda se musí prokázat účtenkami ztracených věcí. Pokud skutečně dojde ke ztrátě zavazadla, je povinností cestujícího sepsat reklamační formulář v co nejkratší době. Statistiky ukazují, že ačkoliv je letecká doprava masovou záležitostí, z každých 100 000 přepravených zavazadel se ztratí jenom 5 kusů, a je na 98 % pravděpodobné, že pokud se zavazadlo neobjeví hned po příletu, objeví se alespoň později.

Obecně platí, že pokud se cestující nedostaví k odletu, je letecká společnost oprávněna cestujícímu zrušit celou zpáteční letenku bez toho, aby měl nárok na proplacení vzniklé škody. Pokud Vám je jasné, že let s největší pravděpodobností zmeškáte, je potřebné ihned kontaktovat leteckou společnost, která může rozhodnout, že na Vašem místě přepraví někoho jiného, a Vy pak máte právo na vrácení ceny Vaší letenky.

Další zajímavostí je, že odškodnění za zmeškaný let od leteckých společností náleží cestujícím, kteří v důsledku zpožděných letů zmeškali na přestupech přípoj a do končené destinace tak přiletěli o více jak tři hodiny později, než původně měli.

Potřebujete poradit?

Přejeme Vám, aby Váš let proběhl bez jakýchkoli komplikací a abyste tak nebyli nuceni využít služeb advokátní kanceláře. Pokud by však nějaké komplikace nastaly, neváhejte se na nás obrátit.

 

 

Náhrada za zpožděný let náleží cestujícímu v případě, že byl jeho let zpožděn o více než tři hodiny. Tato finanční kompenzace se může v závislosti na délce letu pohybovat mezi 250 až 600 EUR. Letecká společnost je dále v případě zpožděného letu povinna zajistit cestujícím občerstvení a je povinna poskytnout možnost dvakrát si bezplatně zatelefonovat a zajistit cestujícím ubytování, zda-li je nutný pobyt i přes noc. Pokud délka zpoždění letu přesahuje pět hodin, jedná se již o významné zpoždění, kdy má cestující nárok zcela zrušit svůj let, přičemž dopravce musí cestujícímu vrátit cenu letenky.

Ačkoliv máte nárok na odškodnění za zpoždění letu, letecké společnosti se za určitých situací mohou zprostit povinnosti toto odškodnění vyplatit. Tyto situace se označují jako mimořádné okolnosti a patří mezi ně například špatné počasí ohrožující let, stávka, poškození letadla důsledkem nárazu blesku a vysoký výskyt sopečného prachu. Jedná se zde o zásah tzv. vyšší moci a dopravce pak není povinen kompenzaci za neuskutečněný let nebo zpoždění letu cestujícím vyplatit. Stává se ale, že letecké společnosti tyto mimořádné okolnosti využívají ve svůj prospěch, a to nepřijatelným způsobem tak, aby odškodnění nemusely cestujícím vyplatit.

Ztracené odbavené zavazadlo znamená pro cestujícího jisté nepříjemnosti a může dokonce zkazit celou dovolenou.

Cestující má od letecké společnosti nárok na okamžitou pomoc, jako je např. finanční příspěvek na koupi hygienických potřeb. Později může požadovat i kompenzaci za prokazatelné ztráty, a to až do výše 1220 EUR. Pokud má Vaše zavazadlo cenu vyšší, je nutné při odbavení zažádat o vydání potvrzení o vyšší hodnotě a uhradit příslušný poplatek. Dopravce pak bude odpovědný za ztrátu zavazadla až do částky, na kterou bylo potvrzení vystaveno. Jelikož cenu batožiny není možné vyčíslit paušální částkou, vzniklá škoda se musí prokázat účtenkami ztracených věcí. Pokud skutečně dojde ke ztrátě zavazadla, je povinností cestujícího sepsat reklamační formulář v co nejkratší době. Statistiky ukazují, že ačkoliv je letecká doprava masovou záležitostí, z každých 100 000 přepravených zavazadel se ztratí jenom 5 kusů, a je na 98 % pravděpodobné, že pokud se zavazadlo neobjeví hned po příletu, objeví se alespoň později.

Obecně platí, že pokud se cestující nedostaví k odletu, je letecká společnost oprávněna cestujícímu zrušit celou zpáteční letenku bez toho, aby měl nárok na proplacení vzniklé škody. Pokud Vám je jasné, že let s největší pravděpodobností zmeškáte, je potřebné ihned kontaktovat leteckou společnost, která může rozhodnout, že na Vašem místě přepraví někoho jiného, a Vy pak máte právo na vrácení ceny Vaší letenky.

Další zajímavostí je, že odškodnění za zmeškaný let od leteckých společností náleží cestujícím, kteří v důsledku zpožděných letů zmeškali na přestupech přípoj a do končené destinace tak přiletěli o více jak tři hodiny později, než původně měli.

Další služby v oblasti práva cestujících v letecké dopravě

2
ODŠKODNĚNÍ ZA ZPOŽDĚNÍ LETU​

PRÁVA CESTUJÍCÍCH LETECKY

PRÁVA CESTUJÍCÍCH LETECKY

Svých práv se jako cestující letecké dopravy můžete domoct na základě nařízení Evproské Unie č. 261/2004, kterým byla stanovena společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě.

Kontaktujte nás

Rádi Vám pomůžeme vyřešit Vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Petr Kovařík

petr.kovarik@cikr.cz