Skip to content

ODŠKODNĚNÍ ZA ZPOŽDĚNÍ LETU

ODŠKODNĚNÍ ZA ZPOŽDĚNÍ LETU

ODŠKODNĚNÍ ZA ZPOŽDĚNÍ LETU

K letecké dopravě bohužel občasné zpoždění letu patří. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 však cestujícímu při takové události přiznává určitá práva. Tato práva cestujícímu náleží pouze, pokud jeho let probíhal v rámci území EU, nebo pokud jeho let má přílet nebo odlet mimo území EU, ale jeho aerolinie je společností z EU. Za území EU se považuje i území Norska, Švýcarska a Islandu. Odškodnění nemusí být přiznáno, jestliže je zpoždění důsledkem „mimořádných okolností“. Mezi tyto okolnosti patří: stávka zaměstnanců, nepřízeň počasí, srážka s ptákem atd.

Problematika získání náhrady škody za zpožděný let může být složitá. Neváhejte se tedy kdykoliv obrátit na naši advokátní kancelář CIKR s jakýmikoliv dotazy.

výhody služby

proč využít našich služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Potřebujete poradit?

Přejeme Vám, aby Váš let proběhl bez jakýchkoli komplikací a abyste tak nebyli nuceni využít služeb advokátní kanceláře. Pokud by však nějaké komplikace nastaly, neváhejte se na nás obrátit.

 

 

Právo na náhradu škody se odvíjí od celkové délky letu:

  1. a) 250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů
  2. b) 400 EUR u všech letů v EU delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů a
  3. c) 600 EUR u letů nespadajících pod písmena a) a b).

K přiznání nároku musí být dané zpoždění také dostatečně dlouhé:

  1. a) o 2 hodiny nebo více v případě letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů, nebo
  2. b) o 3 hodiny nebo více v případě všech letů v EU delších než 1 500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů, nebo

Obdobné právo má cestující i v případě, kdy kvůli zpoždění jeho letu, zmešká let navazující. Stejně tak může cestující požadovat odškodnění při odepření vstupu do letadla (např. z kapacitních důvodů). V takovém případě je aerolinie povinna cestujícímu zařídit let nový. Při zrušení letu má cestující právo na obdobnou kompenzaci, jako při jeho opoždění. Musí být však splněny dané podmínky (např. let je zrušen alespoň 14 dní před odletem).

Mimo právo na náhradu škody požívá cestující i dalších práv (tzv. „práva na poskytnutí péče). Například právo na občerstvení zdarma, které je úměrné délce zpoždění. V praxi aerolinie rozdávají vouchery, které mohou cestující utratit v bufetech na letišti. Kdyby došlo k opoždění letu do druhého dne, má aerolinie povinnost zařídit cestujícímu ubytování včetně dopravy tam a zpět z letiště. Dále má cestující nárok na zavolání zdarma, přístup k internetu atd.

Domoci se svých práv může být občas obtížné, neboť aerolinky mají často tendenci s cestujícími nespolupracovat. Při domáhání se kompenzace je potřeba se obrátit přímo na leteckou společnost a doložit příslušné podkladové dokumenty. Mezi tyto dokumenty patří: elektronická letenka, palubní lístek, foto příletové tabule / potvrzení o zpoždění z letiště, účtenky za hotely atd. Začít se domáhat svých práv je ideální bez zbytečného odkladu. Maximální doba je ale do 3 let od zpožděného letu.

Potřebujete poradit?

Přejeme Vám, aby Váš let proběhl bez jakýchkoli komplikací a abyste tak nebyli nuceni využít služeb advokátní kanceláře. Pokud by však nějaké komplikace nastaly, neváhejte se na nás obrátit.

 

 

Právo na náhradu škody se odvíjí od celkové délky letu:

  1. a) 250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů
  2. b) 400 EUR u všech letů v EU delších než 1 500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů a
  3. c) 600 EUR u letů nespadajících pod písmena a) a b).

K přiznání nároku musí být dané zpoždění také dostatečně dlouhé:

  1. a) o 2 hodiny nebo více v případě letů o délce nejvýše 1 500 kilometrů, nebo
  2. b) o 3 hodiny nebo více v případě všech letů v EU delších než 1 500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1 500 kilometrů do 3 500 kilometrů, nebo

Obdobné právo má cestující i v případě, kdy kvůli zpoždění jeho letu, zmešká let navazující. Stejně tak může cestující požadovat odškodnění při odepření vstupu do letadla (např. z kapacitních důvodů). V takovém případě je aerolinie povinna cestujícímu zařídit let nový. Při zrušení letu má cestující právo na obdobnou kompenzaci, jako při jeho opoždění. Musí být však splněny dané podmínky (např. let je zrušen alespoň 14 dní před odletem).

Mimo právo na náhradu škody požívá cestující i dalších práv (tzv. „práva na poskytnutí péče). Například právo na občerstvení zdarma, které je úměrné délce zpoždění. V praxi aerolinie rozdávají vouchery, které mohou cestující utratit v bufetech na letišti. Kdyby došlo k opoždění letu do druhého dne, má aerolinie povinnost zařídit cestujícímu ubytování včetně dopravy tam a zpět z letiště. Dále má cestující nárok na zavolání zdarma, přístup k internetu atd.

Domoci se svých práv může být občas obtížné, neboť aerolinky mají často tendenci s cestujícími nespolupracovat. Při domáhání se kompenzace je potřeba se obrátit přímo na leteckou společnost a doložit příslušné podkladové dokumenty. Mezi tyto dokumenty patří: elektronická letenka, palubní lístek, foto příletové tabule / potvrzení o zpoždění z letiště, účtenky za hotely atd. Začít se domáhat svých práv je ideální bez zbytečného odkladu. Maximální doba je ale do 3 let od zpožděného letu.

PRÁVA CESTUJÍCÍCH LETECKY

PRÁVA CESTUJÍCÍCH LETECKY

Svých práv se jako cestující letecké dopravy můžete domoct na základě nařízení Evproské Unie č. 261/2004, kterým byla stanovena společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě.

Kontaktujte nás

Rádi Vám pomůžeme vyřešit Vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Petr Kovařík

petr.kovarik@cikr.cz