Skip to content

ZKAŽENÁ DOVOLENÁ

ZKAŽENÁ DOVOLENÁ

ZKAŽENÁ DOVOLENÁ

Zkažená dovolená je termín, kterým se laicky označuje okruh nároků z vad zájezdu. Zájezd je pro právní účely definován jako soubor služeb cestovního ruchu a patří k němu pevně stanovená práva a povinnosti mezi pořadatelem zájezdu a zákazníkem. S novým občanským zákoníkem byl zaveden i institut náhrady nemajetkové újmy za narušení dovolené. Okruh nároků, kterých se zákazník může dovolat, je však mnohem širší, a my Vám některé z těchto nároků níže představíme. Se vším Vám naše advokátní kancelář velice ráda pomůže.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

ZKAŽENÁ DOVOLENÁ.

Přejeme Vám, aby Vaše dovolená proběhla bez komplikací a nemuseli jste vůbec zvažovat využití našich právních služeb. Pokud však nějaké komplikace nastanou, jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli uplatnit odpovídající odškodnění.

Náhrada za vady zájezdu náleží zákazníkovi v případě, že nebyly dodrženy vlastnosti zájezdu, které klient důvodně očekával, nebo o kterých byl pořadatelem ujištěn. O vadách hovoříme vždy, když nebyly splněny povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy o zájezdu. Náprava by měla být zajištěna v prvé řadě pořadatelem zájezdu, kterému je k tomu dána zákazníkem přiměřená lhůta. Pokud se tak nestane, zákazník má právo požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů v přiměřené lhůtě.  Například, pokud si účastník hradí stravování sám z důvodu, že jídlo ze zájezdu je nekvalitní, má nárok na proplacení těchto nákladů ze strany pořadatele.  Do stejného okruhu náhrad patří i zajištění náhradního ubytování.

Reklamace zkažené dovolené je široký pojem, který v sobě zahrnuje několik faktorů, které se hodnotí jako celek. Při posuzování závažnosti vady se zkoumá, zda se jedná o zpožděný či zrušený let, ztracená zavazadla nebo o vady v ubytování či stravě. Hodnotí se také to, po jak dlouhou dobu z dovolené uvedená vada trvala. Nejčastější náhradou z vad zájezdu je nárok na slevu z ceny, který je podmíněný uplatněním tohoto nároku bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy zájezd skončil. Později se totiž může stát, že soud nárok vůbec nemusí přiznat.

V jaké výši bude sleva z dovolené poskytnuta, záleží na konkrétním případu. Jako vodítko pro stanovení výše slevy se používá tzv. Frankfurtská tabulka, která není pro české soudy závazná, ačkoliv ji mnoho soudců orientačně používá. Zákazník si s její pomocí může přibližně spočítat výši svého nároku. Slevy se dále určují pomocí ITQ kodexu, na který pořadatelé při reklamacích zájezdů odkazují ve svých obchodních podmínkách. Jde o pojistný produkt, který si pořadatel pro případy reklamací může sjednat. Kodex stejně jako tabulka stanoví, kolik procent z ceny celého zájezdu lze požadovat. Konečnou výši slevy by však měl stanovit soud, bez ohledu na to, že byla sjednána ITQ kodexem.

Tento nárok je stanoven přímo zákonem a jedná se hlavně o případy, kdy byl zájezd úplně zmařen či podstatným způsobem zkrácen. Je potřebné přihlížet k tomu, o jaký zájezd se jedná a jaký význam měl pro konkrétního zákazníka. Náhrada této újmy byla zákonodárcem zavedena z důvodu, že dovolená je část roku, na kterou se lidé těší a šetří na ni celý rok finance. V případě zklamání, že zájezd nedopadl podle očekávání, by měl mít zákazník nárok na náhradu za psychickou újmu, která mu tím vznikla. Tento způsob náhrady za narušení dovolené byl zaveden až s účinností nového občanského zákoníku, lze se ho ale v souladu s přechodným ustanovením v zákoně domáhat i za období dřívější.

Za kvalitu služeb vyplývajících z cestovní smlouvy odpovídá zákazníkovi pořadatel zájezdu bez ohledu na to, zda služby poskytoval sám nebo prostřednictvím jiné osoby. Vedle škody na majetku je tak pořadatel odpovědný i za škodu nehmotnou, jestliže k újmě došlo porušením povinností pořadatele, které vyplývají z uzavřené smlouvy. Pořadatel nemůže odpovídat za skutečnosti, které nemůže ovlivnit, jako jsou například hluční sousedé, pokud se k nim ve smlouvě nezavázal, je naopak vždy odpovědný za to, že zájezd byl zkrácen kvůli špatné informaci o lokalitě – třeba fakt, že se hotel nachází v rušném centru města namísto slibované pláže.

ZKAŽENÁ DOVOLENÁ

Přejeme Vám, aby Vaše dovolená proběhla bez komplikací a nemuseli jste vůbec zvažovat využití našich právních služeb. Pokud však nějaké komplikace nastanou, jsme tu pro Vás, abychom Vám pomohli uplatnit odpovídající odškodnění.

Náhrada za vady zájezdu náleží zákazníkovi v případě, že nebyly dodrženy vlastnosti zájezdu, které klient důvodně očekával, nebo o kterých byl pořadatelem ujištěn. O vadách hovoříme vždy, když nebyly splněny povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy o zájezdu. Náprava by měla být zajištěna v prvé řadě pořadatelem zájezdu, kterému je k tomu dána zákazníkem přiměřená lhůta. Pokud se tak nestane, zákazník má právo požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů v přiměřené lhůtě.  Například, pokud si účastník hradí stravování sám z důvodu, že jídlo ze zájezdu je nekvalitní, má nárok na proplacení těchto nákladů ze strany pořadatele.  Do stejného okruhu náhrad patří i zajištění náhradního ubytování.

Reklamace zkažené dovolené je široký pojem, který v sobě zahrnuje několik faktorů, které se hodnotí jako celek. Při posuzování závažnosti vady se zkoumá, zda se jedná o zpožděný či zrušený let, ztracená zavazadla nebo o vady v ubytování či stravě. Hodnotí se také to, po jak dlouhou dobu z dovolené uvedená vada trvala. Nejčastější náhradou z vad zájezdu je nárok na slevu z ceny, který je podmíněný uplatněním tohoto nároku bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy zájezd skončil. Později se totiž může stát, že soud nárok vůbec nemusí přiznat.

V jaké výši bude sleva z dovolené poskytnuta, záleží na konkrétním případu. Jako vodítko pro stanovení výše slevy se používá tzv. Frankfurtská tabulka, která není pro české soudy závazná, ačkoliv ji mnoho soudců orientačně používá. Zákazník si s její pomocí může přibližně spočítat výši svého nároku. Slevy se dále určují pomocí ITQ kodexu, na který pořadatelé při reklamacích zájezdů odkazují ve svých obchodních podmínkách. Jde o pojistný produkt, který si pořadatel pro případy reklamací může sjednat. Kodex stejně jako tabulka stanoví, kolik procent z ceny celého zájezdu lze požadovat. Konečnou výši slevy by však měl stanovit soud, bez ohledu na to, že byla sjednána ITQ kodexem.

Tento nárok je stanoven přímo zákonem a jedná se hlavně o případy, kdy byl zájezd úplně zmařen či podstatným způsobem zkrácen. Je potřebné přihlížet k tomu, o jaký zájezd se jedná a jaký význam měl pro konkrétního zákazníka. Náhrada této újmy byla zákonodárcem zavedena z důvodu, že dovolená je část roku, na kterou se lidé těší a šetří na ni celý rok finance. V případě zklamání, že zájezd nedopadl podle očekávání, by měl mít zákazník nárok na náhradu za psychickou újmu, která mu tím vznikla. Tento způsob náhrady za narušení dovolené byl zaveden až s účinností nového občanského zákoníku, lze se ho ale v souladu s přechodným ustanovením v zákoně domáhat i za období dřívější.

Za kvalitu služeb vyplývajících z cestovní smlouvy odpovídá zákazníkovi pořadatel zájezdu bez ohledu na to, zda služby poskytoval sám nebo prostřednictvím jiné osoby. Vedle škody na majetku je tak pořadatel odpovědný i za škodu nehmotnou, jestliže k újmě došlo porušením povinností pořadatele, které vyplývají z uzavřené smlouvy. Pořadatel nemůže odpovídat za skutečnosti, které nemůže ovlivnit, jako jsou například hluční sousedé, pokud se k nim ve smlouvě nezavázal, je naopak vždy odpovědný za to, že zájezd byl zkrácen kvůli špatné informaci o lokalitě – třeba fakt, že se hotel nachází v rušném centru města namísto slibované pláže.

Další služby v oblasti zkažené dovolené

3
reklamace zájezdu
411111
NÁHRADA ZA ZKAŽENOU DOVOLENOU

DOPORUČENÍ

DOPORUČENÍ

Doporučujeme Vám podrobně prostudovat smlouvu o zájezdu ještě předtím než vycestujete. Dovolená má být dobou odpočinku, nicméně pokud není podle Vašich představ, nebojte se upozornit na vady zájezdu, máte na to právo.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

Mgr. Petr Kovařík

petr.kovarik@cikr.cz