Skip to content

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY

ŽALOBA NA NÁHRADU ŠKODY

Náhrada škody a její vymáhání je složitou agendou, kterou advokáti naší advokátní kanceláře dokážou vyřešit za Vás. Žaloba na náhradu škody patří mezi žaloby na plnění, ale kromě obecných náležitostí je u ní důležité, aby obsahovala vylíčení rozhodujících skutečností. Důkazní břemeno u náhrady škody nese žalobce, což je ten, kdo chce škodu nahradit. Jako žalobce tedy budete muset prokázat, že jednání žalovaného bylo protiprávní, výši způsobené škody a že právě jednání žalovaného škodu způsobilo, tedy že zde existuje příčinná souvislost mezi jednáním žalovaného a způsobenou škodou. Výši způsobené škody je důležité určit co nejpřesněji, protože kromě toho, že se bude muset prokázat, bude mít její určení vliv i na soudní poplatek. U žalob na plnění totiž platí, že soudní poplatek činí 5 % ze žalované částky.

Pokud jste se tedy dostali do situace, kdy Vám vznikla škoda a Vy ji potřebujete vymoci, neváhejte se na naši advokátní kancelář obrátit.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEM

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDEM

Ačkoliv je zastoupení před soudem povinné jen v několika málo zůstává tento druh zastoupení nejlepším možným řešením z několika důvodů – zejména z důvodu odbornosti, výrazně větší míry šance na úspěch a v neposlední řadě také z důvodu časové úspory.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

JUDr. Pavel Kiršner, LL.M.

pavel.kirsner@cikr.cz