Skip to content

Kdy můžete okamžitě zrušit pracovní poměr jako zaměstnanec?

Okamžité zrušení pracovního poměru je radikálním nástrojem v oblasti pracovněprávních vztahů. Jedná se o jednostranný právní akt, kterým se rozvazuje pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Okamžité zrušení může využít nejen zaměstnavatel, ale i zaměstnanec. Oba tak ovšem činí z jiných důvodů, které jsou přesně vymezeny v zákoně.

Zaměstnanec může po okamžitém zrušení sáhnout ze dvou důvodů. První důvod vzniká za situace, kdy bylo kvalifikovaným posudkem určeno, že zaměstnanec nemůže vykonávat svou práci bez vážného ohrožení zdraví a zaměstnavatel jej do patnácti dnů od předložení posudku nepřeložil na práci jinou – vyhovující jeho zdravotnímu stavu.

V tomto případě se však uvádí, že je nutné, aby z daného posudku jednoznačně vyplývalo, že pokud by zaměstnanec vykonával nadále svou práci, tak by mu hrozilo právě ono vážné ohrožení zdraví. Je stanoveno, že lékařský posudek, který se vyjadřuje k nepříznivému zdravotnímu stavu zaměstnance, aniž by z něj vyplýval výše uvedený požadavek, nezakládá důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru.

Druhý důvod je vázán na nevyplácení mzdy zaměstnavatelem. Okamžité zrušení pracovního poměru může zaměstnanec podle zákoníku práce uplatnit v případě, kdy mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do patnácti dnů od její splatnosti.

Co se dále týče náležitostí okamžitého zrušení pracovního poměru, tak to by mělo určitě obsahovat specifikaci zaměstnance i zaměstnavatele, dále přesné vymezení důvodu, který zakládá právo na využití okamžitého zrušení, datum a podpis zaměstnavatele.

V dnešní době se na internetu vyskytuje mnoho volně dostupných vzorů, které Vám mohou pomoct, ale nemusí být přesné pro všechny případy. Z tohoto důvodu se doporučuje, aby s okamžitým zrušením pomáhal právník. Ozvěte se nám a my Vám se sepisem okamžitého zrušení pomůžeme.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ