Skip to content

Licenční smlouva

CO JE licenční smlouva?

CO JE licenční smlouva?

Licenční smlouva je základním prostředkem pro užívání nehmotného statku spadajícího pod právo duševního vlastnictví. Jedná se o smlouvu s mnoha modalitami a možnostmi úpravy, a tedy je jejímu zhotovení nezbytné věnovat náležitou odbornou péči.

Pokud jste tvůrcem autorského díla nebo vynálezcem, a chystáte se výkon práv k vašemu dílu převést na jiného, licenční smlouva je základní cestou, jak toho dosáhnout. Licenční smlouva však skrývá mnoho úskalí, se kterými je třeba se vypořádat, a to zejména při jejím přeshraničním přesahu. Je nezbytné též pamatovat na úpravu mezinárodními smlouvami a vnitrostátními předpisy cizích států. Ať už se chystáte převést práva k užívání svého autorského díla, vynálezu, či jiného práva duševního vlastnictví, nebo chcete taková práva nabýt, neváhejte, a obraťte se na naší advokátní kancelář CIKR pro přípravu vhodné licenční smlouvy „ušité namíru“.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Právo duševního vlastnictví

Jestli potřebujete odborníka na právo duševního vlastnictví, u nás jich máme celou řadu! Stačí požádat o pomoc a sjednat si schůzku.

 
 

 

Autorský zákon upravuje jednu ze dvou hlavních odvětví práva duševního vlastnictví. Předmětem tohoto zákona jsou např. díla literární, malířská, ale též počítačový program či databáze, přičemž též upravuje zvýšenou ochranu autora těchto děl. Pokud se cítíte být jakožto autor dotčen na svých právech, neváhejte se na nás obrátit pro profesionální přístup a vhodné řešení vašeho problému.

Právo duševního vlastnictví

Jestli potřebujete odborníka na právo duševního vlastnictví, u nás jich máme celou řadu! Stačí požádat o pomoc a sjednat si schůzku.

 
 

 

Autorský zákon upravuje jednu ze dvou hlavních odvětví práva duševního vlastnictví. Předmětem tohoto zákona jsou např. díla literární, malířská, ale též počítačový program či databáze, přičemž též upravuje zvýšenou ochranu autora těchto děl. Pokud se cítíte být jakožto autor dotčen na svých právech, neváhejte se na nás obrátit pro profesionální přístup a vhodné řešení vašeho problému.

OCHRANA DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ

OCHRANA DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ

Věděli jste, že dle současného autorského zákona platného v Británii je londýnská dětská nemocnice Great Ormond street hospital navěky držitelem autorských práv na pohádku o Petru Panovi, která jí původně věnoval autor této pohádky v roce 1929?

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

Mgr. Kateřina Knězova

katerina.knezova@cikr.cz