Skip to content

Registrace patentu

Pomůžeme vám s Registrací patentu

Pomůžeme vám s Registrací patentu

Patent stejně jako ochranná známka ochraňuje Váš vynález před neoprávněným zneužitím cizí osobou. Abyste se proti tomuto zneužití mohli bránit, je třeba nejprve patent registrovat. Patent, stejně jako ochranná známka, se registruje u Úřadu průmyslového vlastnictví. Právníci z našeho týmu mají bohaté zkušenosti s právem a ochrannou duševního vlastnictví, stejně jako s registrováním jak ochranných známek, tak patentů. Díky tomu je naše advokátní kancelář Cikr schopná registrovat patenty hladce a bezchybně.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Právo duševního vlastnictví

Jestli potřebujete odborníka na právo duševního vlastnictví, u nás jich máme celou řadu! Stačí požádat o pomoc a sjednat si schůzku.

 
 

 

Licenční smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout nabyvateli licenci, což je  zvláštní smlouva opravňující k využití patentu nebo nakládání s autorským dílem. Poskytuje ji za úplatu a v přesně vymezeném rozsahu, pokud se spolu nedohodli jinak. Licence může být výhradní, kdy licenci získává pouze jeden nabyvatel a sám poskytovatel se po sjednanou dobu musí zdržet výkonu práva, nebo bezvýhradná, kdy poskytovatel může poskytnout licenci někomu dalšímu, nebo vykonávat práva z licence sám. V rámci poskytovaných služeb Vám licenční smlouvu navrhneme a sepíše přesně podle Vašich potřeb. Doporučíme Vám také, které problematické náležitosti je dobré mít ve smlouvě sjednány, aby se předešlo případným soudním sporům.

Registrace ochranné známky je forma právní ochrany, při které může osoba podat přihlášku ochranné známky k jejímu zápisu do rejstříku. Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá zákonné náležitosti přihlášky a zároveň zda se předmět přihlášky neshoduje např. s ochrannou známkou již zapsanou, nebo označení předmětu není nepravdivé. Poté, co je známka zapsána do rejstříku, získává její vlastník výlučné právo ji užívat po dobu deseti let, kterou může opět o deset let prodloužit poté, co zaplatí poplatek a požádá o obnovu zápisu. V rámci služeb týkajících se registrace ochranné známky Vám v co nejkratším termínu vypracujeme přihlášku ochranné známky, poskytneme Vám právní poradenství a budeme Vás zastupovat před Úřadem průmyslového vlastnictví, Českou obchodní inspekcí, soudy, celními orgány a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

Registrace patentu je forma právní ochrany, vztahující se na nové průmyslově využitelné vynálezy. Udělit patent jde nejen na nové vynálezy, ale také na léčiva, chemicky vyrobené látky atd. Co však patentovat nelze jsou nová plemena zvířat, druhy rostlin, nové léčebné postupy, počítačové programy a jiné. Patent se v České republice uděluje na dobu dvaceti let od doby, kdy byla přihláška podána a jeho ochrana má jen teritoriální účinky. V rámci poskytovaných služeb Vám pomůžeme ochránit Váš vynález nejen v České republice, ale také v dalších zemích světa. Připravíme Vám smlouvy, podáme za Vás přihlášku, poskytneme Vám poradenství týkající se ochrany patentu, budeme Vás zastupovat před státními orgány a ve sporech týkajících se padělků.

Ochrana autorských práv je upravena autorským zákonem, chránícím právo autora k jeho dílu a poskytujícím ochranu právům souvisejícím s právem autorským. Dílem se rozumí dílo literární, vědecké a jiné dílo umělecké, vyjádřené ve vnímatelné podobě. Ochrana autorského práva nastává v okamžiku vytvoření díla bez toho, aby dílo muselo být registrováno, což v praxi působí problém s určením autora díla. V rámci ochrany autorských práv pro Vás zajistíme úschovu těchto děl, aby bylo nesporné, kdo je skutečným autorem. Zajistíme pro Vás registraci díla pro případ zneužití formou plagiátu. Dále poskytujeme zastupování ve sporech o autorská práva, nebo při zásahu do autorských práv s využitím předběžného opatření. Nabízíme sepis smluv licenčních, smluv o dílo a smluv o užití díla dle autorského zákona, dále smluv nakladatelských a vydavatelských. Zastupujeme klienty při jednání o smluvních podmínkách.

Právo duševního vlastnictví

Jestli potřebujete odborníka na právo duševního vlastnictví, u nás jich máme celou řadu! Stačí požádat o pomoc a sjednat si schůzku.

 
 

 

Licenční smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout nabyvateli licenci, což je  zvláštní smlouva opravňující k využití patentu nebo nakládání s autorským dílem. Poskytuje ji za úplatu a v přesně vymezeném rozsahu, pokud se spolu nedohodli jinak. Licence může být výhradní, kdy licenci získává pouze jeden nabyvatel a sám poskytovatel se po sjednanou dobu musí zdržet výkonu práva, nebo bezvýhradná, kdy poskytovatel může poskytnout licenci někomu dalšímu, nebo vykonávat práva z licence sám. V rámci poskytovaných služeb Vám licenční smlouvu navrhneme a sepíše přesně podle Vašich potřeb. Doporučíme Vám také, které problematické náležitosti je dobré mít ve smlouvě sjednány, aby se předešlo případným soudním sporům.

Registrace ochranné známky je forma právní ochrany, při které může osoba podat přihlášku ochranné známky k jejímu zápisu do rejstříku. Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá zákonné náležitosti přihlášky a zároveň zda se předmět přihlášky neshoduje např. s ochrannou známkou již zapsanou, nebo označení předmětu není nepravdivé. Poté, co je známka zapsána do rejstříku, získává její vlastník výlučné právo ji užívat po dobu deseti let, kterou může opět o deset let prodloužit poté, co zaplatí poplatek a požádá o obnovu zápisu. V rámci služeb týkajících se registrace ochranné známky Vám v co nejkratším termínu vypracujeme přihlášku ochranné známky, poskytneme Vám právní poradenství a budeme Vás zastupovat před Úřadem průmyslového vlastnictví, Českou obchodní inspekcí, soudy, celními orgány a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

Registrace patentu je forma právní ochrany, vztahující se na nové průmyslově využitelné vynálezy. Udělit patent jde nejen na nové vynálezy, ale také na léčiva, chemicky vyrobené látky atd. Co však patentovat nelze jsou nová plemena zvířat, druhy rostlin, nové léčebné postupy, počítačové programy a jiné. Patent se v České republice uděluje na dobu dvaceti let od doby, kdy byla přihláška podána a jeho ochrana má jen teritoriální účinky. V rámci poskytovaných služeb Vám pomůžeme ochránit Váš vynález nejen v České republice, ale také v dalších zemích světa. Připravíme Vám smlouvy, podáme za Vás přihlášku, poskytneme Vám poradenství týkající se ochrany patentu, budeme Vás zastupovat před státními orgány a ve sporech týkajících se padělků.

Ochrana autorských práv je upravena autorským zákonem, chránícím právo autora k jeho dílu a poskytujícím ochranu právům souvisejícím s právem autorským. Dílem se rozumí dílo literární, vědecké a jiné dílo umělecké, vyjádřené ve vnímatelné podobě. Ochrana autorského práva nastává v okamžiku vytvoření díla bez toho, aby dílo muselo být registrováno, což v praxi působí problém s určením autora díla. V rámci ochrany autorských práv pro Vás zajistíme úschovu těchto děl, aby bylo nesporné, kdo je skutečným autorem. Zajistíme pro Vás registraci díla pro případ zneužití formou plagiátu. Dále poskytujeme zastupování ve sporech o autorská práva, nebo při zásahu do autorských práv s využitím předběžného opatření. Nabízíme sepis smluv licenčních, smluv o dílo a smluv o užití díla dle autorského zákona, dále smluv nakladatelských a vydavatelských. Zastupujeme klienty při jednání o smluvních podmínkách.

OCHRANA DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ

OCHRANA DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ

Věděli jste, že dle současného autorského zákona platného v Británii je londýnská dětská nemocnice Great Ormond street hospital navěky držitelem autorských práv na pohádku o Petru Panovi, která jí původně věnoval autor této pohádky v roce 1929?

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

Mgr. Kateřina Knězova

katerina.knezova@cikr.cz