Skip to content

Registrace ochranné známky

Pomůžeme vám s Registrací ochranné známky

Pomůžeme vám s Registrací ochranné známky

Podnikáte nebo jen rádi tvoříte a chtěli byste se odlišit od ostatních registrováním ochranné známky? V takovém případě je na čase se obrátit na Úřad průmyslového vlastnictví a danou registraci vyřídit. Celkový proces má jasně stanovená pravidla a právní laik by se v nich nemusel vyznat. Obraťte se na náš tým kvalitních právníků z advokátní kanceláře Cikr a zajistěte si tak, že půjde vše bez problémů a k registraci dojde hladce. Pomůžeme vám s právem duševního vlastnictví.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Lenka Monforte Janovjak
Lenka Monforte Janovjak
2023-10-31
Děkuji za rychle, profesionální vyřízení mého problému. Děkuji moc hlavně za Vaši lidskost.
Jan März
Jan März
2023-09-19
Výborná advokátní kancelář, profesionální přístup, vše dopadlo dobře díky skvělé organizaci a velmi dobré právní pomoci od JUDr Pavla Kiršnera. Spor jsem vyhrál a jsem spokojen.
Martina Vlasáková
Martina Vlasáková
2023-08-18
Děkuji advokátní kanceláři CIKR za skvěle provedené právní služby. Srozumitelně podané informace spolu s ochotou a odbornou kvalifikací mě ujišťují, že v budoucnu, pokud k tomu bude příležitost, s jistotou využiji jejích služeb.
Petr Dvořák
Petr Dvořák
2023-07-27
Musím jedině doporučit. Velmi vstřícný přístup a pohotová reakce (i konzultace po telefonu). Za mě i rozumně nastavená cena... Každopádně 5 hvězd 🙂
Vladimir Zvorygin
Vladimir Zvorygin
2023-07-25
I hired this law firm for 2 civil lawsuits as a private person. Overall, my experience was not the best one. It looks like they have a lot of other, maybe bigger projects, and they didn't take my cases in any way seriously. The advocate that they assigned to my case couldn't say more than a couple of phrases in court and relied only on the papers that he prepared. And when I asked to replace him, Mr. Cipryn promised they would, but in the end, the same loser lawyer represented me in court. When I refused to pay for his services, Cipryn started bullying me in a manner that he doesn't recognize my reclamation, and I am free to find another law firm if I'm not happy with their approach. What to say? If you can't do your job properly, don't take it, Mr. Cipryn. If you had initially said that you didn't have the capacity for another civil case from a private person, it would have been fine and definitely better for me than to look for another advocate now, in the middle of the lawsuit.
Markéta Krobová
Markéta Krobová
2023-06-23
Můžeme s manželem jen doporučit, nezaujatost, pohotovost a hlavně pomoc s konečným skvělým výsledkem si nás pan Mgr. Štěpán Ciprýn získal na dlouhá léta.
Apolena Vesela
Apolena Vesela
2023-06-12
Skvělá práce, profesionální a současně lidský přístup, vřele doporučuji!!!!
Olga Ivanikova
Olga Ivanikova
2023-06-11
Děkuji moc za skvěle odvedenou práci. Spolehlivé právní služby: vstřícnost, rychlé jednání a profesionální přístup. Vřele doporučuji tuto advokátní kancelář.

Právo duševního vlastnictví

Jestli potřebujete odborníka na právo duševního vlastnictví, u nás jich máme celou řadu! Stačí požádat o pomoc a sjednat si schůzku.

 
 

 

Licenční smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout nabyvateli licenci, což je  zvláštní smlouva opravňující k využití patentu nebo nakládání s autorským dílem. Poskytuje ji za úplatu a v přesně vymezeném rozsahu, pokud se spolu nedohodli jinak. Licence může být výhradní, kdy licenci získává pouze jeden nabyvatel a sám poskytovatel se po sjednanou dobu musí zdržet výkonu práva, nebo bezvýhradná, kdy poskytovatel může poskytnout licenci někomu dalšímu, nebo vykonávat práva z licence sám. V rámci poskytovaných služeb Vám licenční smlouvu navrhneme a sepíše přesně podle Vašich potřeb. Doporučíme Vám také, které problematické náležitosti je dobré mít ve smlouvě sjednány, aby se předešlo případným soudním sporům.

Registrace ochranné známky je forma právní ochrany, při které může osoba podat přihlášku ochranné známky k jejímu zápisu do rejstříku. Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá zákonné náležitosti přihlášky a zároveň zda se předmět přihlášky neshoduje např. s ochrannou známkou již zapsanou, nebo označení předmětu není nepravdivé. Poté, co je známka zapsána do rejstříku, získává její vlastník výlučné právo ji užívat po dobu deseti let, kterou může opět o deset let prodloužit poté, co zaplatí poplatek a požádá o obnovu zápisu. V rámci služeb týkajících se registrace ochranné známky Vám v co nejkratším termínu vypracujeme přihlášku ochranné známky, poskytneme Vám právní poradenství a budeme Vás zastupovat před Úřadem průmyslového vlastnictví, Českou obchodní inspekcí, soudy, celními orgány a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

Registrace patentu je forma právní ochrany, vztahující se na nové průmyslově využitelné vynálezy. Udělit patent jde nejen na nové vynálezy, ale také na léčiva, chemicky vyrobené látky atd. Co však patentovat nelze jsou nová plemena zvířat, druhy rostlin, nové léčebné postupy, počítačové programy a jiné. Patent se v České republice uděluje na dobu dvaceti let od doby, kdy byla přihláška podána a jeho ochrana má jen teritoriální účinky. V rámci poskytovaných služeb Vám pomůžeme ochránit Váš vynález nejen v České republice, ale také v dalších zemích světa. Připravíme Vám smlouvy, podáme za Vás přihlášku, poskytneme Vám poradenství týkající se ochrany patentu, budeme Vás zastupovat před státními orgány a ve sporech týkajících se padělků.

Ochrana autorských práv je upravena autorským zákonem, chránícím právo autora k jeho dílu a poskytujícím ochranu právům souvisejícím s právem autorským. Dílem se rozumí dílo literární, vědecké a jiné dílo umělecké, vyjádřené ve vnímatelné podobě. Ochrana autorského práva nastává v okamžiku vytvoření díla bez toho, aby dílo muselo být registrováno, což v praxi působí problém s určením autora díla. V rámci ochrany autorských práv pro Vás zajistíme úschovu těchto děl, aby bylo nesporné, kdo je skutečným autorem. Zajistíme pro Vás registraci díla pro případ zneužití formou plagiátu. Dále poskytujeme zastupování ve sporech o autorská práva, nebo při zásahu do autorských práv s využitím předběžného opatření. Nabízíme sepis smluv licenčních, smluv o dílo a smluv o užití díla dle autorského zákona, dále smluv nakladatelských a vydavatelských. Zastupujeme klienty při jednání o smluvních podmínkách.

Právo duševního vlastnictví

Jestli potřebujete odborníka na právo duševního vlastnictví, u nás jich máme celou řadu! Stačí požádat o pomoc a sjednat si schůzku.

 
 

 

Licenční smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout nabyvateli licenci, což je  zvláštní smlouva opravňující k využití patentu nebo nakládání s autorským dílem. Poskytuje ji za úplatu a v přesně vymezeném rozsahu, pokud se spolu nedohodli jinak. Licence může být výhradní, kdy licenci získává pouze jeden nabyvatel a sám poskytovatel se po sjednanou dobu musí zdržet výkonu práva, nebo bezvýhradná, kdy poskytovatel může poskytnout licenci někomu dalšímu, nebo vykonávat práva z licence sám. V rámci poskytovaných služeb Vám licenční smlouvu navrhneme a sepíše přesně podle Vašich potřeb. Doporučíme Vám také, které problematické náležitosti je dobré mít ve smlouvě sjednány, aby se předešlo případným soudním sporům.

Registrace ochranné známky je forma právní ochrany, při které může osoba podat přihlášku ochranné známky k jejímu zápisu do rejstříku. Úřad průmyslového vlastnictví zkoumá zákonné náležitosti přihlášky a zároveň zda se předmět přihlášky neshoduje např. s ochrannou známkou již zapsanou, nebo označení předmětu není nepravdivé. Poté, co je známka zapsána do rejstříku, získává její vlastník výlučné právo ji užívat po dobu deseti let, kterou může opět o deset let prodloužit poté, co zaplatí poplatek a požádá o obnovu zápisu. V rámci služeb týkajících se registrace ochranné známky Vám v co nejkratším termínu vypracujeme přihlášku ochranné známky, poskytneme Vám právní poradenství a budeme Vás zastupovat před Úřadem průmyslového vlastnictví, Českou obchodní inspekcí, soudy, celními orgány a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí.

Registrace patentu je forma právní ochrany, vztahující se na nové průmyslově využitelné vynálezy. Udělit patent jde nejen na nové vynálezy, ale také na léčiva, chemicky vyrobené látky atd. Co však patentovat nelze jsou nová plemena zvířat, druhy rostlin, nové léčebné postupy, počítačové programy a jiné. Patent se v České republice uděluje na dobu dvaceti let od doby, kdy byla přihláška podána a jeho ochrana má jen teritoriální účinky. V rámci poskytovaných služeb Vám pomůžeme ochránit Váš vynález nejen v České republice, ale také v dalších zemích světa. Připravíme Vám smlouvy, podáme za Vás přihlášku, poskytneme Vám poradenství týkající se ochrany patentu, budeme Vás zastupovat před státními orgány a ve sporech týkajících se padělků.

Ochrana autorských práv je upravena autorským zákonem, chránícím právo autora k jeho dílu a poskytujícím ochranu právům souvisejícím s právem autorským. Dílem se rozumí dílo literární, vědecké a jiné dílo umělecké, vyjádřené ve vnímatelné podobě. Ochrana autorského práva nastává v okamžiku vytvoření díla bez toho, aby dílo muselo být registrováno, což v praxi působí problém s určením autora díla. V rámci ochrany autorských práv pro Vás zajistíme úschovu těchto děl, aby bylo nesporné, kdo je skutečným autorem. Zajistíme pro Vás registraci díla pro případ zneužití formou plagiátu. Dále poskytujeme zastupování ve sporech o autorská práva, nebo při zásahu do autorských práv s využitím předběžného opatření. Nabízíme sepis smluv licenčních, smluv o dílo a smluv o užití díla dle autorského zákona, dále smluv nakladatelských a vydavatelských. Zastupujeme klienty při jednání o smluvních podmínkách.

Další služby v oblasti Duševního vlastnictví

REGISTRACE
PATENTU
OCHRANA
AUTORSKÝCH PRÁV
licenční
smlouva

OCHRANA DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ

OCHRANA DUŠEVNÍHO
VLASTNICTVÍ

Věděli jste, že dle současného autorského zákona platného v Británii je londýnská dětská nemocnice Great Ormond street hospital navěky držitelem autorských práv na pohádku o Petru Panovi, která jí původně věnoval autor této pohádky v roce 1929?

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

Mgr. Kateřina Knězova

katerina.knezova@cikr.cz

Články zabývající se právními otázkami v oblasti duševního vlastnictví