Skip to content

Advokát: Ministerstvo nemůže plošně zakázat vstup veřejnosti do restaurací

Praha 26. května (ČTK) – Ministerstvo nemůže podle právníků plošně zakázat veřejnosti vstup do vnitřních prostor stravovacích zařízení, jak tomu dosud činilo prostřednictvím vydaných mimořádných opatření. Omezení by muselo cílit na osoby podezřelé z nákazy covidem-19, ale podle rozsudku Nejvyššího správního soudu to nelze chápat tak, že podezřelou osobou může být každý. Na dotaz to ČTK napsal advokát Štěpán Ciprýn. Právník Filip Křepelka se domnívá, že taková omezení by měla být dána zákonem, a ministerstvo by proto mělo prosadit silnější pandemický zákon. Podle advokáta Radka Suchého, který spolupracuje s hnutím Otevřeme Česko-Chcípl PES, mohou restaurace otevřít své vnitřní prostory už dnes. Pokud by dostaly pokutu, mohou se proti ní bránit a mají takřka stoprocentní jistotu, že uspějí.

Nejvyšší správní soud (NSS) minulý týden zrušil regulaci provozu restaurací, heren a kasin v opatření ministerstva zdravotnictví. Rozhodnutí ale vstoupilo v platnost až ve chvíli, kdy ministerstvo vydalo další mimořádné opatření, které bylo v základních bodech totožné a zakazovalo přítomnost veřejnosti ve vnitřních prostorách restaurací, heren a kasin. Soud uvedl, že takové omezení je nezákonné. V rozsudku, který v úterý NSS zveřejnil, se píše: “Odpůrce si již napříště musí být vědom toho, že vydává opatření zjevně nezákonná, jež zřejmě působí jeho adresátům škodu a újmu na základních právech.”

Pokud ministerstvo vydává každý týden nové opatření, znemožňuje tím podle soudu účinnost soudního přezkumu. Soudce Tomáš Langášek už minulý týden uvedl, že se ministerstvo z rozhodování NSS o opatřeních přijímaných podle pandemického zákona příliš nepoučilo a nemělo by pokračovat v nezákonném opatření.

Z rozhodnutí NSS podle advokáta Ciprýna vyplývá, že nyní neexistuje legislativa, na základě které by ministerstvo mohlo požadovat uzavření vnitřních prostor stravovacích zařízení. Neumožňuje to ani pandemický zákon. Ministerstvo ale ve vydaných opatřeních omezuje provozovny tak, že v nich zakazuje přítomnost veřejnosti. “Ani dle zákona o ochraně veřejného zdraví nemůže ministerstvo zdravotnictví plošně zakázat široké veřejnosti vstup do stravovacích zařízení. Takové omezení by muselo cílit na omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, přičemž dle NSS toto ustanovení nelze chápat tak, že osobou podezřelou z nákazy může být každý,” napsal ČTK Ciprýn.

Advokát Suchý spolupracující s hnutím, které vzniklo především na základě nesouhlasu restauratérů s vládními protiepidemickými opatřeními, mohou restaurace díky rozsudku NSS otevřít své interiéry už dnes. “Nic jim v tom nebrání. Veškerá opatření, která omezovala stravovací služby, neměla oporu v zákoně,” řekl ČTK Suchý. Pokud by restauratéři dostali pokutu, mohou se podle něj proti ní bránit a mají takřka stoprocentní jistotu, že uspějí.

Podle Cyprína teoreticky může ministerstvo opakovaně vydávat nezákonná opatření. “To znamená, že lidé mohou i za nedodržování neplatného opatření dostat pokutu, ale pak je možnost, že ve správním řízení bude pokuta shledána jako nezákonná,” uvedl Cyprín.

Suchý také předpokládá, že se někteří provozovatelé nyní budou soudit kvůli ušlému zisku. Podle Cyprína je ale otázka o odpovědnosti státu za škodu způsobenou mimořádným opatřením otázkou akademickou. “Aktuálně se o ní vedou pře, v nichž konečné slovo budou mít samozřejmě soudy,” doplnil Cyprín.

Podle Filipa Křepelky, vedoucího katedry mezinárodního a evropského práva brněnské právnické fakulty, je problémem to, že pandemický zákon je slabý a masivně deleguje pravomoci na ministerstvo zdravotnictví. “Celá řada mimořádných opatření obsahuje věci, které jsou méně či více protizákonné. Nedivím se, že je NSS ruší. Je to nevhodné používání podzákonných norem,” řekl ČTK Křepelka. Omezení, která soud zrušil, by podle Křepelky měla být dána zákonem. Ministerstvo by proto mělo prosadit změnu pandemického zákona, která by jej posílila. To je podle Křepelky právnicky správný postup.

 

Tuto tiskovou zprávu převzali například:

Deník N – Odkaz

Lidovky – Odkaz

EuroZprávy.cz – Odkaz

Seznam Zprávy – Odkaz

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ