Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Novela energetického zákona

Senát dne 20. 9. 2022. schválil novelu energetického zákona. Dne 21. 9. 2022 novelu podepsal prezident Miloš Zeman.

Jedná se o novelu, na základě které bude vláda moci stanovit maximální ceny elektřiny a plynu.

Cenu elektřiny chce vláda omezit na šest korun za kilowatthodinu za silovou elektřinu a cenu plynu na tři Kč za kilowatthodinu včetně daně z přidané hodnoty pro maloodběratele.

Opatření by mělo platit i pro samosprávy či veřejný sektor prostřednictvím státního obchodníka s energiemi.

K omezení cen bude muset vláda vydat nařízení, v němž stanoví podrobnosti, tedy hlavně maximální cenu.

Vláda by měla nařízení vydat do 5. října

Novela zákona má rovněž více chránit spotřebitele, kteří mají ve smlouvě ceny odvozené od cen na burzách.  Umožní spotřebitelům snáze vypovědět takovou smlouvu, která obsahuje takzvané spotové ceny, tedy ceny odvozené od vývoje na burzách. Před takovými smlouvami varuje i Energetický regulační úřad.

Vláda uvádí, že toto opatření má zajistit účinnou ochranu zranitelných zákazníků před kontrakty, které mohou podléhat cenovým výkyvům kvůli nestabilitě trhů. Právo vypovědět smlouvu se spotovými cenami během měsíce však budou mít pouze spotřebitelé, tedy nikoli například společnosti. Bude se to týkat smluv na dobu určitou i neurčitou. Pokud bude ve smlouvě ujednání, které umožní dodavateli změnit sjednanou cenu elektřiny nebo plynu na cenu podle vývoje na burze, a to bez výslovného souhlasu spotřebitele, nebude se k takovému ujednání přihlížet.

Předmětné nařízení o maximálních cenách bude moci vláda vydat v případě mimořádné tržní situace. Schválená novela ji však nedefinuje. Nicméně v důvodové zprávě k předchozí novele energetického zákona z letošního léta, kterou se zaváděl úsporný tarif pro domácnosti, vláda uvedla, že “mimořádnou tržní situací se rozumí stav, kdy se podstatná část občanů státu dostává do vážných finančních problémů v důsledku vysoké ceny elektřiny nebo zemního plynu a tento stav není možné, dostatečné nebo vhodné řešit jiným druhem státní pomoci, jakým je například příspěvek na bydlení.”

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ