Skip to content

NOVELA NOTÁŘSKÉHO ŘÁDU

Prezident České republiky Miloš Zeman podepsal v úterý 3. srpna 2021 zákon č. 300/2021 Sb., kterým se mění zákon o notářích a jejich činnosti, tedy novelu notářského řádu. Novela je účinná od 1. září 2021 a navazuje na zákon o právu na digitální služby. Díky posledně zmíněnému zákonu získávají lidé právo, aby mohli řešit úřední věci výhradně elektronicky.

Novela přináší řadu klíčových změn, díky kterým bude umožněno zakládání společností on-line, udělování apostilních doložek notářem a zavádí vedení elektronické evidence ověřených podpisů a Sbírku dokumentů, ve které si bude moci každý ověřit pravost notářského zápisu.

Při založení společnosti tak nebude muset žadatel jít přímo do notářské kanceláře, ale bude mu umožněna schůzka v on-line prostředí, a to za pomoci videokonference. Tento proces tak výrazně časově, ale i finančně ušetří peníze žadatelům, neboť založit takto společnost by mělo dojít dle slov předkladatelky návrhu novely Moniky Červíčkové až o hodinu rychleji. Dle jejich slov by rovněž náklady na založení společnosti neměly přesáhnout 2 500, – Kč.

Díky elektronické evidenci ověřených podpisů, kterou Notářská komora nově povede, si budou moci lidé ověřit, zda je podpis u dané smlouvy pravdivě úředně ověřen, a smlouva je tím pádem platná. Toto ověření bude stejně jako v případě ověření pravosti notářského zápisu probíhat na základě pořadového čísla nebo QR kódu.

Novela rovněž umožňuje notářům udělovat apostilní doložky, což znamená ověření podpisu a otisku razítka na listině pro účely použití této listiny v zahraničí.  Doposud mohlo apostily udělovat pouze ministerstvo zahraničí a ministerstvo spravedlnosti. V souvislosti s touto novelou vláda nově vydává další novelu, a to konkrétně novelu vyhlášky o odměnách notářů, ve které se stanoví, že cena za apostilu činí 300,- Kč.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ