Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Novela zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Dnem 1. 3. 2024 nabývá účinnosti novela zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu a dalších zákonů, která ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv vyšla pod číslem 28/2024 Sb. a my se nyní pojďme podívat, které změny tato novelizace přináší. 

Novelizační úprava se týká, jak již bylo zmíněno výše, hlavně zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ale i zákona o důchodovém pojištění a konečně zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945. Celkově však novelizující zákon není rozsáhlý, neboť čítá celkem 6 článků.

Změna ve výplatě starobních důchodů

Nejdůležitější změnou je představení nového systému výplaty starobních důchodů pro držitele osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, které vydává Ministerstvo obrany dle § 6 zákona. Nově tak pro vznik nároku na pobírání důchodu stačí dosažení důchodového věku, aniž by byly splněny další podmínky, jak je stanovuje zákon o důchodovém pojištění (tedy zejména získání potřebné doby důchodového pojištění). Tato změna se však týká pouze těch účastníků odboje, kterým nevznikne nárok na starobní důchod vyplácený Slovenskou republikou. 

Dnem, kdy vznikne nárok na pobírání starobního důchodu dle předpisu o důchodovém pojištění, však nárok podle výše uvedeného logicky zaniká a řídí se dále zákonem o důchodovém pojištění.

Další změnou dle této novely je, že nejnižší procentní výměra důchodů vyplácených na základě a ve výši dle zákona o protikomunistickém odboji bude nově náležet i v případě důchodů, které byly na základě předpisů Evropské unie nebo podle mezinárodní smlouvy vypočteny dle poměru dob důchodového pojištění získaných v České republice k celkově získané době důchodového pojištění. Základní doba důchodového pojištění přitom bude náležet v plné výši.

Hlavní cíle právní úpravy

Dle důvodové zprávy tak má zákon celkově se svými změnami představovat ucelenou legislativní úpravu problematiky aktivního odporu proti komunistickému režimu s cílem obnovit svobodu a demokracii v Československu. Jako hlavní cíl si tato úprava bere zejména morálně ocenit statečnost žen a mužů, kteří s nasazením osobní svobody bojovali za hodnoty svobody a demokracie své vlasti.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ