Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Novela zákoníku práce – práce na dálku

Ministerstvo práce a sociálních věci iniciovalo dlouho očekávanou novelu zákoníku práce. Součástí této novely by mělo být i zavedení výslovné úpravy práce na dálku. Samozřejmě se v rámci legislativního procesu může návrh několikrát změnit a výsledné znění novely se může od nynějšího návrhu lišit, avšak máme za to, že úprava této oblasti je v dnešní době zcela namístě.

Podle aktuálního znění návrhu by práce na dálku (práce z domova) mohla být vykonávána pouze na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ledaže jí zaměstnavatel nařídí v důsledku opatření orgánu veřejné moci, na nezbytně nutnou dobu, v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnance a za podmínky, že místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé. V této chvíli návrh neupravuje, kdo bude posuzovat způsobilost místa výkonu práce.

Dohoda či písemné nařízení bude muset obsahovat (i) místo výkonu práce na dálku, (ii) způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, způsob přidělování práce a její kontroly, (iii) rozsah konané práce na dálku a bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby, (iv) způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku zaměstnavatelem, (v) dobu, na kterou se dohoda a (vi) otázky spojené s BOZP.

Dohodu o práci z domova bude možné vypovědět s patnáctidenní výpovědní dobou z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Zaměstnavatel bude povinen hradit náklady spojené s výkonem práce na dálku, které vzniknou zaměstnanci, přičemž tyto náklady nesmějí být zahrnuty ve mzdě. Paušální částka bude vycházet z údajů o spotřebě jedné dospělé osoby v průměrné domácnosti v ČR za 1 hodinu na základě údajů Českého statistického úřadu. Výchozí částka tak bude činit 2,80 Kč/hodinu.

Částku by na každý rok stanovilo ministerstvo ve vyhlášce, která by platila vždy od ledna.

Náklady, které bude zaměstnavatel zaměstnanci hradit, by měly být daňově uznatelné.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ