Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Novelizace bodového systému

V poslední době dochází k mnoha výrazným změnám v právní úpravě dopravy. Jednou z nadcházejících změn je dlouho očekávaná novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, kterou má být aktualizován bodový systém. Bodový systém byl u nás zaveden 1. července 2006. Jeho podstatou je udělování „trestných bodů“ za spáchané dopravní přestupky. Revize tohoto systému byla ze strany společnosti poměrně poptávaným krokem. Předmětná novela byla schválena na vládní úrovni a v této chvíli poputuje do Poslanecké sněmovny.

Dle stále účinné legislativy jsou přestupky rozděleny do čtyř bodových tříd. Na počátku má každý řidič na svém kontě 0 bodů. Dle úrovně závažnosti spáchaného přestupku lze však za přestupek uložit 2, 3, 4, 5 nebo až 7 bodů. Odebrání 2 bodů může být řidiči uloženo například za řízení s telefonem v ruce. Naopak trest ztráty 7 bodů může být uložen třeba za řízení vozidla s více, než 0,3 % alkoholu v krvi.  Při dosažení hodnoty 12 těchto trestných bodů dojde pak k následnému odebrání řidičského průkazu. Zaznamenávání trestných bodů má v gesci příslušný obecní úřad. Při dosažení 12 bodů je pachatel povinen do pěti pracovních dnů odevzdat svůj řidičský průkaz úřadu. Aktuální stav svého bodového konta může dnes řidič nalézt i online, ve svém Portálu dopravy.

Nový bodový systém, který by měl být aplikován od roku 2024, by pak pracoval pouze se třemi bodovými třídami. Pachatelům bude možno uložit odebrání pouze 2, 4 anebo 6 bodů. U tzv. bagatelních přestupků dojde oproti současnému stavu ke zmírnění trestů. Za závažné přestupky se míra sankcí naopak zvýší. A to speciálně v oblasti výše blokových pokut na místě a v časové výměře délky zákazu řízení. Důraz tedy má být kladen hlavně na závažné dopravní přestupky, které jsou páchány úmyslně oproti těm pouhým nedbalostním. 

Mimo tuto hlavní změnu dojde i k dalším legislativním revizím. Zaprvé jde o tzv. řidičský průkaz na zkoušku. Jedná se o preventivní nástroj za účelem ochrany účastníků silničního provozu před nezkušenými řidiči. Řidič, který čerstvě získal řidičské oprávnění, a spáchal do dvou let od získání řidičského oprávnění závažný přestupek (6 bodů), je povinen do 3 měsíců absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a školení začínajících řidičů, které bude spočívat ve výuce teorie řízení a tzv. evaluační jízdě. Ministerstvo dopravy si od tohoto opatření slibuje výrazný preventivní efekt proti nehodám na silnici, neboť dle policejních statistik začínající řidiči mohou za více než 10 % dopravních nehod. 

Další významnou změnou je umožnění řízení i mladším řidičům. Pod dohledem mentora budou za volant moci usednout i řidiči, kteří dosáhli věku 17 let. Tento „mentor“ musí být zodpovědná, bezúhonná osoba, která je obeznámena s dopravními předpisy a sama disponuje řidičským oprávněním. Při nesprávném výkonu své zodpovědnosti ji však hrozí sankce až 25 000,- Kč.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ