Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Peníze vyměněné ve směnárně můžete do tří hodin vrátit

Plánujete jet do zahraničí a ve směnárně jste si byli vyměnit hotovost za peníze jiné měny. Po chvíli ale zjistíte, že směnárna na vedlejším rohu nabízí mnohem výhodnější kurz než ta, ze které jste právě odešli, a že kdybyste peníze vyměnili tam, vyjde Vás to mnohem levněji. Co v takové situaci dělat? Je to jednodušší, než se zdá. Do tří hodin můžete ve směnárně vyměněné peníze vrátit.

Co všechno je směnárenskou činností?

Směnárenská činnost jako taková je upravena speciálním zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti.  Jde o soustavnou činnost, která je provozovaná vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a která spočívá v provádění směnárenských obchodů.

V ustanovení § 2 tohoto zákona je vymezen pojem směnárenského obchodu. Směnárenským obchodem se rozumí obchod spočívající ve směně bankovek, mincí nebo šeků určité měny za bankovky, mince nebo šeky jiné měny, nebo také bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz určité měny za bankovky, mince nebo šeky jiné měny.

Směnárenským obchodem ale naopak není například směna měn, kterou před zahájením platební transakce nabízí příjemce nebo jiná osoba prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb.

Směnárenskou činnost jsou oprávnění provádět pouze banky, spořitelní a úvěrní družstva, Česká národní banka nebo směnárníci. Směnárníkem je pak ten, kdo je oprávněn provozovat směnárenskou činnost na základě povolení k činnosti, které mu je uděleno Českou národní bankou.

 

Jaký je postup vrácení?   

O vrácení směněných peněz lze žádat po odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu. Takovéto odstoupení od smlouvy nemá žádnou předepsanou formu, lze jej tedy učinit i ústně. Není ani třeba uvádět pro odstoupení žádný důvod. Důležité ale je, že odstoupit od smlouvy je třeba vždy v provozovně, ve které došlo k jejímu uzavření, tedy tam, kde byly peníze prvotně směněny.

Odstoupení se také musí vztahovat na celý rozsah smlouvy o směnárenském obchodu. Nelze tedy například požadovat vrácení pouze poloviny směněných peněz.

Dobré je mít také na paměti, že zmíněná lhůta 3 hodin běží pouze během provozní doby určené pro styk s veřejností v provozovně. Ustanovení § 16a odst. 3 zákona o směnárenské činnosti pak výslovně stanovuje, že pokud je lhůta přerušena, neskončí dříve než za 30 minut od okamžiku, kdy začala znovu běžet. V praxi to znamená, že pokud směníte ve směnárně peníze v 15:08 hodin a směnárna je otevřená od 9 do 18 hodin. Další den máte čas na odstoupení od smlouvy až do 9:30 hodin.

Lhůta na odstoupení od smlouvy však může být i delší (3 pracovní dny), a to pokud byla smlouva o směnárenském obchodu uzavřena prostřednictvím směnárenského bankomatu.

Dalším omezením vedle časového limitu je také výše, do které lze od smlouvy odstoupit. Převyšuje-li totiž částka, která byla směňována částku odpovídající 1 000 EUR, lze od smlouvy odstoupit právě jen do částky těchto 1 000 EUR.

V případě, že by vaše odstoupení od smlouvy o směnárenském obchodu směnárník odmítal a vy jste si nevěděli rady jak dál postupovat, neváhejte se obrátit na odborníky z naší advokátní kanceláře.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ