Skip to content

Podporování ruské invaze na Ukrajinu může podle nejvyššího státního zástupce být v některých případech považováno za trestný čin.

Svoboda projevu je chráněna Listinou základních práv a svobod podle článku 17.  Zároveň se jedná o jednu z nejdůležitějších svobod, která je v demokratické společnosti naprosto stěžejní. Ovšem již podle zmíněného článku se v jistých případech může omezit.

Soudy dovodily, že pod svobodu projevu lze podřadit dokonce i útočný projev neboli tzv. hate speech. To však neznamená, že můžeme libovolně útočit na kohokoliv si zamaneme a jakkoliv si zamaneme. Vždy je důležité se držet v mezích zákona a obecněji pak i v morálních mezích nastavených společností, neboť silně excesivní projevy mohou dosahovat až takové míry sociální neúnosnosti, že budou považovány za trestný čin.

Nejvyšší státní zastupitelství vydalo v únoru 2022 prohlášení o tom, že schvalování invaze Ruska na Ukrajinu a její podporování může být v některých případech označeno za trestný čin, který je státní zastupitelství připraveno postihovat. Ve svém prohlášení uvedlo dva trestné činy, které mohou být občany České republiky potenciálně páchány. Jedná se o trestný čin schvalování trestného činu podle § 365 trestního zákoníku a dále trestný čin s názvem „popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia“, který je upraven v § 405 trestního zákoníku. Za pozdější z uvedených trestných činů hrozí pachateli takového činu trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

Svoboda projevu je však omezitelná i z jiných důvodů. Podle Listiny mohu být tato omezení přijata za účelem ochrany práv a svobod druhých, bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti státu a na ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Nepovolují se například veřejné projevy s rasistickým podtextem a podobné.

Nutno podotknout, že vše, co jsme uvedli výše, se nevztahuje jen na projev ústní, ale kupříkladu i na projev na sociálních sítích. Je tím pádem nutné si dávat pozor i na to, co píšeme na internet, neboť i tyto prohlášení mohou mít nepříjemné právní důsledky.

Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ