Skip to content

Aktualita: Půldruhého metru od cyklisty

Řidič musí při předjíždění cyklisty dodržet alespoň vzdálenost půldruhého metru

Poslanecká sněmovna schválila dne 15. září 2021 novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), která má vejít v účinnost od ledna roku 2022. Nově bude doplněn v § 17 odst. 6, ve kterém se stanoví, že se zakazuje řidiči motorového vozidla předjíždění cyklisty, jestliže by od něho nedodržel bezpečný boční odstup.

Novela také vymezuje, co se rozumí bezpečným bočním postupem. Tímto se má na mysli vzdálenost nejméně 1,5m mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty. Vzdálenost půldruhého metru odpovídá zhruba vzdálenosti polovině jízdního pruhu.

Jinak je tomu však v místech, kde nejvyšší povolená rychlost nepřevyšuje 30 km/h. V takových případech je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty kratší, a to konkrétně jeden metr.

Podle původního návrhu novely měla řidiči motorového vozidla hrozit za nedodržení takové povinnosti pokuta až 10 000,- Kč, zákaz řízení na půl roku a mohlo mu být odebráno sedm bodů. Na popud Senátu však došlo ke snížení maximální výše pokuty na 2 000,- Kč, a to v případě, že řidič motorového vozidla cyklistu neohrozí.

Novela si dává za úkol zvýšit ochranu cyklistů na silnicích. Podobná úprava platí ve Francii, Německu či Španělsku.

Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ