Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Rozdělení majetku v případě rozchodu nesezdaného páru?

V dnešní době dochází stále častěji k situaci, kdy spolu páry žijí tzv. „na psí knížku,“ což znamená, že dají přednost nesezdanému soužití před manželstvím. Na takovémto způsobu soužití samozřejmě není nic špatného, ale problém může nastat v okamžiku, kdy se pár rozejde. V momentě, kdy spolu nesezdaný pár žije již delší dobu, dochází k tomu, že mají společný majetek, který je v případě rozchodu třeba spravedlivě rozdělit. Takovéto situace jsou dnes stále častější a problémem zůstává, že právní předpisy k úpravě vztahů v případě nesezdaného soužití mlčí. Takže zatímco v případě rozvodu manželského páru dochází k vypořádání společného majetku, úprava majetkového vypořádání nesezdaného páru není právní úpravou explicitně řešena.

 

Vlastnictví dle vynaložených finančních prostředků

U nesezdaných partnerů nevzniká společné jmění, tzn., že každý z partnerů je vlastníkem těch věcí, které si koupil za svoje peníze. Obecně lze říci, že účty a finanční produkty patří tomu z partnerů, na jehož jméno jsou vedeny, movité věci zpravidla tomu, kdo na ně vynaložil své finanční prostředky. V případě zakoupení dražších movitých věcí, mezi které můžeme řadit např. televizi nebo pračku, je vhodné si uschovat fakturu nebo je zaplatit kartou, aby platba byla evidována na výpisu z účtu.

 

Spoluvlastnictví

Movité i nemovité věci, které jsou partnery kupovány společně, jsou ve spoluvlastnictví, takže v případě rozchodu je možné takové spoluvlastnictví zrušit a finančně se vypořádat. Nejlepším způsobem vypořádání takového spoluvlastnictví bude uzavření dohody, která v případě, že nepůjde o nemovitost, může být jen ústní. U movitých věcí bude dohoda nejčastěji spočívat v tom, že věc si ponechá ten z partnerů, který věc reálně užívá, a druhému z partnerů za to poskytne určitou finanční náhradu. 

 

Spoluvlastnictví nemovitých věcí

V případě nemovitých věcí ve spoluvlastnictví je celá věc poněkud složitější a to také z toho důvodu, že se bude pravděpodobně jednat o podstatně hodnotnější věc. Vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci probíhá zpravidla jedním z následujících tří způsobů:

  1. Převedení vlastnického práva jednomu z partnerů a vyplacení druhého partnera
  2. Rozdělení nemovité věci, pokud je to možné
  3. Společný prodej nemovité věci a rozdělení výtěžku z prodeje mezi partnery.

U dohody o vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci je písemná forma dohody nezbytná ze zákona.

 

Vypořádání spoluvlastnictví soudem

Pokud nebude s bývalým partnerem schopni dosáhnout dohody o vypořádání spoluvlastnictví, můžete podat návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k soudu. Soud zpravidla vypořádá spoluvlastnictví rozdělením věci, pokud je to možné, anebo věc přikáže do výlučného vlastnictví jednomu z partnerů a uloží mu povinnost zaplatit finanční náhradu druhému, jejíž výši určí soud. Výše finanční náhrady je spojena se složitým procesem dokazování o ceně věci, které je ve většině případů spojeno s potřebou vypracování znaleckého posudku. Lze říci, že s ohledem na složitost a nákladnost tohoto procesu, je vždy lepší s bývalým partnerem uzavřít dohodu. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ