Skip to content

Senát vrátil návrh energetického zákona Poslanecké sněmovně

Energetický zákon do této doby byl již celkem 24x novelizován. Návrh nejnovější novely má za úkol zvýšit ochranu spotřebitele v oblasti energetiky. Novela tak například upravuje nově registr zprostředkovatelů nabídek energií, který povede Energetický regulační úřad a rovněž zprostředkovatelskou činnost v energetice jako nový druh podnikání. Dále vládní novela dává spotřebitelům oprávnění možnost vypovědět závazek, který byl uzavřen distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, bez jakéhokoli postihu, a to konkrétně do patnáctého dne po zahájení dodávek energií. To samé má platit i při uzavření smlouvy za pomocí zprostředkovatele.

 Doposud zprostředkovatelům energií stačilo mít například živnostenský list nebo smlouvu, a nikoli licenci, jako tomu je u dodavatelů.  Návrh novely zákona ze strany Poslanecké Sněmovny počítá s tím, že zprostředkovatelskou licenci nemusí mít společnosti, které jsou za tímto účelem založeny svými dodavateli. Senát však navrhuje, aby i tyto společnosti měly povinnost takovou licenci mít.

Podle návrhu novely stačilo, aby změněná cena energie byla zveřejněná na internetu. To by znamenalo, že si zákazník musí novou cenu sám dohledat. Senát chce však docílit toho, aby byla zajištěna ještě vyšší ochrana spotřebitele a informace o nově zvýšené ceny byla zasílána na adresu zákazníka.

Pokud Vás zajímá, jak o návrzích Senátu rozhodne Poslanecká sněmovna a jaké bude znění zákona po plánované novele, sledujte náš web.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ