Skip to content

Věděli jste, že je rozdíl mezi paděláním a tzv. „udáváním“ pozměněných peněz

V hlavě šesté zvláštní části trestního zákoníku nalezneme trestné činy hospodářské a v prvním díle této hlavy jsou vypočteny trestné činy proti měně a platebním prostředkům. V ustanovení § 233 je uvedena skutková podstata prvního trestného činu v dané části trestního zákoníku, kterým je velmi známý trestný čin padělání a pozměnění peněz.

Jaké jsou jeho specifika a čím se liší od trestného činu udávání padělaných a pozměněných peněz?

Trestný čin padělání a pozměnění peněž se vyznačuje tím, že pachatel sobě nebo jinému opatří padělané nebo pozměněné peníze nebo prvky peněz sloužící k ochraně proti jejich padělání. Podle tohoto ustanovení je zapotřebí, aby pachatel hned od začátku, kdy se dostává do kontaktu s padělanými penězi, věděl, že se nejedná o pravé peníze, které byly do oběhu uvedeny legálním způsobem. Trestné je rovněž přechovávání, opatřování a uvádění takových peněz do oběhu.

Při vytyčování toho, na jaké peníze se dané ustanovení aplikuje, je nutno poznamenat, že trestní zákoník nechrání pouze peníze české, ale i platební prostředky jiné než tuzemské.

Pachateli hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.

U trestného činu udávání padělaných a pozměněných peněz je především nutné zkoumat právě to, jakým způsobem pachatel k padělaným či pozměněným penězům přišel. U samotného padělání jsme uvedli, že v daném případě pachatel již od začátku ví, že se mu do rukou dostávají peníze, které nejsou legálně vyrobené. V případě trestného činu Udávání padělaných a pozměněných peněz je tomu však naopak. Pachatel k penězům přijde tak, že mu je jimi jako pravými placeno.

Jak si toto ustanovení vyložit? Představme si jednoduchou situaci v samoobsluze. Osoba, která bude disponovat nelegálně vyrobenými penězi, si bude chtít koupit vybrané zboží a zaplatí za něj těmito penězi. Prodavač za pultem si nevšimne, že peníze nejsou pravě a přijme je v domnění, že se jedná o legálně vyrobené peníze. Později při počítání tržeb si však bohužel všimne, že se o pravé peníze nejedná, nýbrž se jedná o peníze padělané či pozměněné. Přesně v tento moment by dotyčný měl nahlásit svou situaci a popsat, co se stalo u příslušného útvaru Policie ČR. Pokud však například zpanikaří, nenahlásí závadný stav bankovek a rozhodne se, že musí bankovkami někde zaplatit, aby se jich zbavil, připravuje se tak již ke spáchání trestného činu. Pokud následně vadnými penězi opravdu zaplatí, dopouští se trestného činu udávání padělaných a pozměněných peněz, za který mu hrozí odnětí svobody až na dvě léta.

Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ