Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Víte, že společnost s ručením omezeným lze založit plně on-line?podat?

Všudypřítomná digitalizace se pomalu ale jistě zabydluje i ve státní správě, a právě díky tomu je dnes možné založit společnost s ručením omezeným plně on-line. 

Rozdíly a podobnosti s klasickým postupem

Forma stanovená pro založení jakékoliv obchodní společnosti – tedy i společnosti s ručením omezeným – je tzv. notářský zápis. Notářský zápis obsahuje povinné náležitosti hlavně dle § 63 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád. Nemůže být tedy nikdy pochyb o tom, jaké právní jednání bylo kým a kdy učiněno a notář také dohlíží na soulad daného jednání s právními předpisy České republiky. 

Stejně tak tomu je i v případě pořizování notářského zápisu o založení obchodní společnosti on-line. Obdobně se tedy budou v elektronickém notářském zápise uvádět všechny povinné náležitosti, s odchylkou toho, že místo ověření identity klienta občanským průkazem, bude ověření probíhat skrze propojenou bankovní identitu či Identitu občana. Taktéž podepsat vyhotovení notářského zápisu pochopitelně bude probíhat formou elektronického podpisu. Pro úspěšný výsledek celého virtuálního jednání je proto potřeba mít obě služby zřízeny. 

Samotný postup on-line založení společnosti

Samotná virtuální „jednačka“ je přístupná přes internetové stránky notářské komory a celý systém je poměrně intuitivní. Nejprve je tedy potřeba se přihlásit výše zmíněnou bankovní identitou či Identitou občana. Po zkontrolování svých kontaktních údajů již můžete v systému přistoupit k volbě konkrétního notáře. Nicméně pokud nemáte žádnou konkrétní preferenci, můžete zvolit možnost, že Vám systém přidělí jednoho ze zrovna dostupných notářů on-line. 

V následujícím kroku vyplníte do předpřipraveného formuláře povinné údaje o společnosti, kterou požadujete založit. Notář Vám pochopitelně údaje může zkontrolovat a pomoci s odstraněním případných nesrovnalostí, a dokonce je formulář opatřen nápovědou, což může být užitečný nástroj. Pro úplnost připomínáme, že těmito povinnými náležitostmi jsou název společnosti (tedy obchodní firma), předmět podnikání, sídlo společnosti, jednatele a způsob jednání za společnost a konečně identifikace společníků společně s výší jejich vkladu a podílu ve společnosti. 

Po udělení souhlasu se zpracováním Vašich údajů, již s Vámi notář projedná obsah dokumentů, můžete spolu ještě projednat i jiné záležitosti a následně celé právní jednání směřující k založení společnosti stvrdit podpisem.

Následný zápis společnosti do obchodního rejstříku

Stejně jako při klasickém zakládání společnosti osobně u notáře, může být společnost do obchodního rejstříku zapsána samotným notářem, který vyhotovil notářský zápis, kterým byla společnost založena. 

To má nesporné výhody, jednak bude samotný zápis společnosti do rejstříku rychlejší, než kdyby bylo zahájeno řízení u rejstříkového soudu, a stejně tak bude i odměna notáře za tento úkon levnější, než by vyšel soudní poplatek při řízení u rejstříkového soudu.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ