Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Víte, že vám zaměstnavatel může zrušit dovolenou?

Zrušit odsouhlasenou dovolenou nebo Vás povolat předčasně zpět do práce jsou možnosti, na které má zaměstnavatel ze zákona právo. Určení čerpání dovolené je zaměstnavatelovým právem i povinností, takže zaměstnavatel může klidně určit konkrétnímu zaměstnanci konkrétní termín, kdy bude dovolenou čerpat. Takové rozhodnutí zaměstnavatele je jednostranným právním jednáním, kterým se po dobu čerpání dovolené mění obsah pracovního poměru, což znamená, že zaměstnanec není povinen během dovolené konat práci.

O určení dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnance informovat s alespoň čtrnáctidenním předstihem, ledaže se dohodli na kratší době. Zaměstnavatel určuje čerpání všech druhů dovolené a jedinou výjimkou z tohoto je, když zaměstnavatel do 30. června nestanoví vyčerpání dovolené, která je nevyčerpaná z předchozího roku. Kromě této výjimky nemá zaměstnanec žádné právo určovat svou dovolenou, ale může pouze požádat zaměstnavatele, aby mu čerpání dovolené určil na konkrétní termín a v konkrétním rozsahu.

Možnost odvolat zaměstnance z probíhající dovolené nebo změnit termín či rozsah již schválené dovolené není sice výslovně upraven zákoníkem práce, ale je to dovozováno z již výše zmíněného pravidla, že pouze zaměstnavatel rozhoduje o určení dovolené. Oproti tomuto je výslovně upravena povinnost zaměstnavatele nahradit zaměstnanci náklady, které mu vznikly proto, že zaměstnavatel změnil již určené čerpání dovolené. Mezi náklady, které je zaměstnavatel v takovém případě povinen nahradit patří stornovací poplatky cestovních kanceláří, hotelů či dopravců, dále náklady na pojištění a částky, které zaměstnavatel již uhradil za ubytování nebo zájezd a také cestovní náklady zpět do místa bydliště nebo na pracoviště.

Ani zaměstnavatelovo oprávnění zrušit určenou dovolenou není bezmezné, zaměstnavatel by ho měl využívat jen v krajních případech. Za krajní případy jsou považovány situace, kdy se změní podmínky nebo okolnosti, za kterých bylo čerpání dovolené určeno a to natolik, že by mohla být ohrožena činnost zaměstnavatele a daná situace je vázána na konkrétního zaměstnance a nemůže ji vykonat jiný zaměstnanec, který si dovolenou zrovna nečerpá. Z tohoto vyplývá, že odvolání zaměstnavatele z probíhající dovolené by měla být až poslední možnost.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ