Skip to content

Víte, že vydržet vlastnické právo lze i bez doložení právního titulu?

Většina z nás si už vžila obecně známou a opakovanou poučku o tom, že i to co není naše, lze vydržet po třech letech, pokud se jedná o věc movitou a po deseti letech, pokud se jedná o věc nemovitou. Aby k tomuto vydržení došlo, tak je třeba, aby byla držba kvalifikovaná. To znamená, aby byla držba řádná, poctivá a pravá.

Důležitými vlastnostmi držby, bez kterých bychom o držbě nemohli hovořit, jsou tzv. animus possidendi a corporalis possesio. První ze jmenovaných vyjadřuje subjektivní požadavek, který držitel naplní tím, že vykonává právo, které drží, v přesvědčení, že je jeho vlastní. Kupříkladu jedná jako vlastník movité či nemovité věci, která je předmětem jeho držby. Druhý požadavek je splněn tehdy, když držitel s předmětnou věcí fakticky nakládá svým zvoleným způsobem.

Pro kvalifikovanou držbu je rovněž potřeba „svaté trojice“, která je vyjmenována v prvním odstavci tohoto textu – řádnost, poctivost, pravost. Řádnost držby je dána právním titulem, tedy důvodem, který je po právu naprosto v pořádku a zakládá držiteli jeho řádnou držbu. V návaznosti na toto pravidlo je rovněž potřeba, aby právní titul byl sám o sobě v pořádku a nebyl kupříkladu neplatný.

Poctivá držba je taková, která je prováděna v dobré víře. V rámci tohoto požadavku se u držby posouváme z fáze nabytí držby na ono provádění držby. Pokud držba není prováděna v dobré víře, nemůže k vydržení dojít. Pravost je pak dána tím, že držitel nabyl držbu „férovým způsobem“. O pravou držbu nepůjde například v případě, že došlo k nabytí držby lstí. Je uváděno, že pokud držba není pravá, nemůže být ani řádná.

Pokud držitel vykonává kvalifikovanou držbu, která splňuje všechny výše uvedené požadavky včetně dodržení dob uvedených v odstavci prvním tohoto textu, dojde k vydržení práva, které držitel drží. Stane se tedy vlastníkem dané věci.

Pokud držitel nedrží řádně a chybí mu tedy právní titul nabytí držby, připouští nás právní řád tzv. vydržení mimořádné. Takové vydržení však nastává až po uplynutí dvojnásobně dlouhých vydržecích dob, které jsou uvedeny v odstavci prvním tohoto textu. U mimořádného vydržení se rovněž nepřipouští držba nepoctivá. Důvodem pro zavedení tohoto institutu mělo být to, že po delší době je již pro držitele obtížné prokázat právní titul nabytí držby. Byla mu tedy poskytnuta tato „úleva“.

Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ