Skip to content

Vláda schválila návrh zákona na zrušení zákona o evidenci tržeb

Ministr financí předložil vládě návrh zákona o zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb s účinností k 1. lednu 2023, vyhlášky provádějící tento zákon a změny souvisejících předpisů. Vláda své kladné stanovisko k přijetí návrhu tohoto zrušujícího zákona vyslovila na jednání konaném dne 9. března 2022.

Ke zrušení elektronické evidence tržeb (dále jen „EET“) se vláda premiéra Petra Fialy zavázala ve svém programovém prohlášení. Vláda považuje EET za zbytečnou administrativu a vícenáklady podnikatelů. Zrušení EET je důvodovou zprávou ke zrušujícímu zákonu zdůvodňováno mimo jiné také tím, že v důsledku pandemie došlo k přesunu velké většiny plateb do bezhotovostního styku, čímž byl oslaben význam evidence hotovostních tržeb. Bezhotovostní tržby totiž nepředstavují velké riziko pro případné obcházení daňové povinnosti a není je proto nutné dále evidovat.

Návrh zákona, který vláda schválila, nepočítá s provozováním systému EET ani pro dobrovolně evidující podnikatele, a to především z důvodu úspory na straně státu, zejména v souvislosti se snížením počtu úředních míst v úseku Finanční správy a odpadnutím potřeby aktualizovat a spravovat pokladní zařízení pro EET.

Nyní návrh zákona čeká legislativní postup projednávání v Poslanecké sněmovně ČR a následně v Senátu ČR, pokud návrh zákona projde celým legislativním procesem je ještě zapotřebí jeho podpisu prezidentem republiky.

V současnosti jsou tržby elektronicky povinně evidovány v řadě evropských zemí jako je například Chorvatsko, kde tato povinnost platí od roku 2013, Rakousko, které zavedlo tuto povinnost pro některé podnikatele od ledna 2016, či v Polsku, kde se tato povinnost podnikatelům uložena již od roku 2004.

V České republice byl zákon o EET schválen Parlamentem ČR za vlády premiéra Andreje Babiše s platností od 13. dubna 2016. Účelem zákona mělo být zejména snížení daňových úniků podnikatelů a získat kontrolu nad platbami v hotovosti. Povinnost evidovat tržba byla rozdělena do 4 fází, první fáze podle zákona započala dne 1. prosince 2016 a vztahovala se na evidenci držeb v ubytovacích a stravovacích služeb. Druhá fáze se vztahovala na tržby z velkoobchodu a maloobchodu a povinnost evidovat tržby začala těmto subjektům od 1. března 2017.  Spuštění třetí a čtvrté fáze narušilo rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení části zákona o evidenci tržeb a následně také pandemie koronaviru.

V současné době je proto povinnost elektronicky evidovat tržby pozastavena do 31. prosince 2022. V souladu s platným právním stavem by se povinnost evidovat tržby od 1. ledna 2023 vztahovala na všechny daňové poplatníku bez ohledu na druh jejich podnikatelské činnosti. Pokud však vládní návrh projde legislativním procesem, k obnově povinnosti tržby evidovat již nedojde.

Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ