Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Zrušení tisíců neúčinných českých právních předpisů

Dne 31. 7. 2023 prezident podepsal návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů a zpřehlednění právního řádu České republiky. Tímto byla završena politická debata o jejich zrušení, která trvala již od roku 2018.

Návrh zákona byl předložen Ministerstvem vnitra a jeho cílem je zpřehlednění českého právního řádu, zjednodušení orientace v právních předpisech a zvýšení právní jistoty občanů. 

Dle tiskové zprávy Ministerstva bylo analýzou a ve spolupráci s odbornou právnickou veřejností i s akademickými institucemi identifikováno téměř sedm tisíc zákonů a vyhlášek a nařízení, které jsou dnes již obsoletní, tedy bez právního účinku a praktické využitelnosti. Takovéto nepoužitelné právní předpisy však byly doposud platné a byly řádnou součástí českého právního řádu.

Dle Ministerstva vnitra tyto formálně platné, avšak nefunkční předpisy byly zátěží pro moderní právní řád a zákonem o jejich zrušení chce ministerstvo přispět k tomu, aby orientace v platné judikatuře byla pro občany i pro úřady jednodušší a v právním řádu se nacházely pouze ty právní předpisy, které mají na život občanů reálný dopad a jsou smysluplné.

Mezi zrušenými právními předpisy lze najít např. zákony pocházející z dob první republiky a 40. let, jako jsou zákon o povinném očkování proti záškrtu, zákon o náhradách za přechodné ubytování vojska, zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů nebo ústavní zákon z 50. let o národních výborech. Některé z právních předpisů, které mají být zrušeny, jsou však i o něco novější. Jde např. o zákon o přechodném snížení cen a úhrad léčiv z roku 2011. Seznam všech zrušovaných předpisů je přitom veřejně k dispozici.

Zajímá-li Vás více aktualit z právního světa, navštivte náš blog, kde najdete nespočet zajímavých a praktických článků z právní oblasti.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ