Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Co dělat, když má zájezd vady?

Když se těšíte na dlouho očekávaný zájezd a představujete si, jak si užijete bezstarostnou dovolenou nebo nezapomenutelný výlet, může být velkým zklamáním, když se objeví nečekaná vada spojená
s vaším zájezdem. Ať už jde o problémy s ubytováním, dopravou, nebo samotným průběhem zájezdu, není třeba zoufat. V tomto článku se dozvíte, jaká práva a možnosti řešení máte v případě, že má váš zájezd vady

Dle občanského zákoníku má zájezd vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou. Vadou je například ubytování v jiném než ujednaném hotelu nebo porušení povinnosti pořadatele zajistit, aby v průběhu ubytování, především během noci, byla kola zákazníků cyklistického zájezdu zajištěna proti poškození a odcizení. Vadou je rovněž faktické nezajištění bezpečného návratu účastníků zájezdu nebo nezajištění stravování formou all inclusive, které bylo ujednáno. Vadou je, jestliže ubytování, které bylo nabízeno jako klidné, je postiženo nadměrným hlukem z aut a motocyklů a z nedalekých diskoték. Vadou je však dokonce i poskytnutí jiného typu pokoje. 

Pokud narazíte na jakoukoli vadu zájezdu, měli byste v první řadě danou vadu vytknout bez zbytečného odkladu. Vytknutí vad byste měli adresovat buď přímo pořadateli zájezdu, nebo jeho zprostředkovateli. Dochází-li k vytknutí vad přímo v zájezdové destinaci, lze jej směřovat na pořadatele, resp. zaměstnance nebo zástupce v této destinaci. Zprostředkovatel vytknutí vad následně v souladu se smlouvou o zprostředkování nebo obchodním zastoupení pořadateli předá k vyřízení. Zároveň je nutné, abyste určili přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Na základě toho má pořadatel povinnost vadu zájezdu odstranit. Pokud pořadatel vadu neodstraní ve Vámi stanovené lhůtě, máte právo odstranit vadu sami a následně požadovat náhradu nezbytných nákladů

Pokud jste bezodkladně vytkli vadu, máte také právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Pro určení rozsahu plnění slev jsou v praxi používány například International Travel Quality (ITQ) standard, Vídeňské tabulky (Wiener Liste) nebo Frankfurtské tabulky (něm. Kemptner Tabelle).

Je nutné také rozlišovat běžnou a podstatnou vadu. S výskytem běžné vady je spojena povinnost pořadatele zjednat nápravu, a pokud tak neučiní, strpět, že zjednáte nápravu sami a bude požadovat náhradu nezbytných nákladů. O podstatnou vadu jde v případě, že nelze poskytnout podstatnou část cestovních služeb v souladu se smlouvou. V takovém případě je pořadatel povinen nabídnout vhodné náhradní řešení bez dodatečných nákladu, a to pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě. Pokud navrhované náhradní řešení je nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, poskytne Vám pořadatel přiměřenou slevu. Navrhované náhradní řešení můžete odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V případě výskytu podstatných vad můžete dokonce odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ