Skip to content

DOTAZ: Nedávno mi zemřel otec a nezanechal po sobě žádnou závěť. U notáře jsem se dozvěděla, že jedinými zákonnými dědici jsem já a můj bratr a také to, že v dědictví je několik dluhů. Chtěla jsem se zeptat, jestli ony dluhy mohou přejít na mě a na bratra, anebo jestli smrtí otce zanikly?

Zdědění pozůstalosti

Pozůstalost je brána jako souhrn jmění, který zahrnuje jak majetek, tak i případné dluhy. Z tohoto souhrnu se pak dle závěti, je-li sepsána, nebo dle zákonné posloupnosti, přiznávají podíly na pozůstalosti jednotlivým dědicům. Ti tak mohou zdědit pozůstalost, která je předlužena a získají rázem ještě více starostí než předtím. 

Pozůstalost zatížená dluhy

Naštěstí jsou zde možnosti, jak se vyhnout tomu, aby na vás přešla pozůstalost, která je zatížena dluhy. První z nich pro vás již není aktuální, nicméně je vhodné ji zmínit. V případě, že možný dědic ví již za života zůstavitele, že jeho pozůstalost bude předložená a na něj by tak přišly pouze dluhy, které by musel věřitelům splatit, mlže se svého dědického práva zřeknout. Tato možnost se však nabízí pouze za života zůstavitele, neboť je vyžadováno sepsání smlouvy mezi případným dědicem a zůstavitelem o zřeknutí se dědického práva.

Vzdání se dědictví

Další možnost se nabízí v případě dědického řízení před soudem, kde se můžete vzdát dědictví ve prospěch jiného dědice – ve vašem případě vašeho bratra. Zde ale pozor! Dědic, v jehož prospěch se svého dědického podílu vzdáváte, s tím musí souhlasit. Těžko si tak můžeme představit situaci, kdy předmět dědického řízení bude předlužená pozůstalost, a jeden dědic s radostí přijme podíl dědice druhého.

Odmítnutí dědictví

Poslední, třetí možnost, se jeví jako nejjednodušší. Nepotřebujete k ní sepsání smlouvy s nebožtíkem, ani souhlas třetí osoby se vzdáním se dědického podílu v její prospěch. Stačí, odmítne-li dědictví výslovným prohlášením vůči soudu. Zákon zde však stanovuje pouze měsíční lhůtu, ve které může dědic svůj podíl odmítnout. Tato lhůta začíná běžet ode dne, kdy vás soud vyrozuměl o vašem právu dědictví odmítnout a o následcích odmítnutí.

Soupis pozůstálosti

V případě, kdy si nejste jisti, jestli se jedná o předluženou pozůstalost, doporučuji navrhnout, aby byl proveden soupis pozůstalosti. Soupis pozůstalosti nařizuje soud, kdy dochází k určení hodnoty majetku se zohledněním všech dluhů zůstavitele.

Pokud potřebujete pomoci v dědickém řízení nebo poradit s dalším postupem, prosím neváhejte kontaktovat naši advokátní kancelář CIKR.

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ