Skip to content

Jak založit společnost s ručením omezeným?

Uvažujete o tom, že začnete podnikat naplno a založíte si svou vlastní obchodní korporaci? Společnost s ručením omezeným může být pro vás správná volba. Jedná se o nejčastěji zakládanou obchodní korporaci u nás a podnikatelé při jejím zakládání nejvíce lákají benefity společnosti jako jsou omezené ručení a povinný základní kapitál s minimem jedné koruny.

Hned na začátek je vhodné si ujasnit, jak si přejete aby firma fungovala, jaký bude mít název, obory podnikání, kde bude mít sídlo a s kým se do podnikání pustíte. Společnost s ručením omezeným může vzniknout i jako společnost jednočlenná, pokud máte v plánu se stát jediným společníkem, tak byste měli být seznámeni s tím, co to s sebou nese za následky.

Jakmile si vším budete jisti, tak je na čase se vydat k notářovi. Ten s vámi projde stádia vzniku obchodní společnosti a sepíše s vámi zakladatelské právní jednání, které se stane základním stavebním kamenem vaší společnosti. Zakladatelským právním jednáním je buď společenská smlouva anebo pokud je zakladatel jediný, tak je jím zakladatelská listina. Zákon stanoví, jaké položky musí smlouva obsahovat. Jedná se určitě o položky vyjmenované v odstavci druhém a nadto můžeme zmínit například požadavek na zapsání výše základního kapitálu nebo počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.

V některých oblastech dovoluje zákon o obchodních korporacích zanést do společenské smlouvy pravidlo, které se odchyluje od zákonné úpravy. Klasicky se může jednat o pravidla pro změnu této smlouvy po vzniku společnosti. Zákon totiž ukládá, že změna společenské smlouvy je možná pouze shodou všech společníků. Pokud je však v této smlouvě ujednáno jinak, může o změně rozhodnout valná hromada – nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným. V praxi platí, že každá další kosmetická úprava zakladatelského jednání znamená vyšší odměnu pro notáře. Pro začátek se tím pádem vyplatí sepsat smlouvu v její nejjednodušší podobě.

Určitě by mělo v rámci zakládání dojít k založení bankovního účtu, na který bude umístěn základní kapitál a později to bude právě on, kdo bude nést veškeré peněžní příjmy a podobné. Zároveň je potřeba si vyřídit živnostenské povolení pro obory podnikání, kterým se budete věnovat.

Společnost vzniká až zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Do té doby za ni však můžou jiné osoby jednat. Zákon tak vychází z praxe, kdy se zpravidla stává, že společnost obstarává některé své záležitosti již před zápisem do obchodního rejstříku – tedy svým vznikem. Taková jednání však zavazují osoby, které daná právní jednání provedla. Aby závazky z takového právního jednání přešly na společnost, musí je právnická osoba po svém vzniku převzít.

Na závěr už jen dodáme, že návrh na vklad zápisu do obchodního rejstříku musí zakladatelé obchodní korporace podat příslušnému rejstříkovému soudu nejpozději do šesti měsíců, jinak platí, že zakladatelé od smlouvy odstoupili. Tuto lhůtu lze ve společenské smlouvě buď zkrátit nebo prodloužit. Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ