Skip to content

Stalo se vám již někdy, že vám nebyly proplaceny faktury nebo třeba, že ten, kdo jsi od vás půjčil peníze, je nevrátil? Tyto situace bývají velmi nepříjemné, ale vězte, že nejsou neřešitelné.

Upozornění dlužníka o dluhu

Prvním krokem, který je třeba udělat, abyste získali svou pohledávku, je zkrátka se dlužníkovi připomenout a upozornit ho na vzniklou pohledávku,  tímto krokem je třeba vyloučit případné administrativní nesrovnalosti (chyba při převádění peněz na účet, špatné číslo účtu..), či neúmyslné opomenutí dlužníka. Často se ovšem stává, že dlužník platit nechce a je potřeba přistoupit k formálnějšímu kroku. Tou je předžalobní upomínka, která je důležitá mimo jiné i pro přiznání náhrady nákladů řízení v případném budoucím soudním sporu.

Předžalobní výzva

Předžalobní upomínku si můžete sepsat sami nebo můžete požádat o pomoc advokáta, který vám ji sepíše. Upomínka sepsaná advokátem má přitom silnější psychologický účinek na příjemce této upomínky. V mnoha případech dlužník po této předžalobní výzvě svoji pohledávku uhradí a není třeba dalších kroků. Jaký je ale další krok v případě, že by výzva nezabrala?

Podání žaloby k soudu

Dalším krokem v případě neuhrazení pohledávky je podání žaloby k soudu. Nejrychlejší a zároveň nejjednodušší formou je Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu. Pokud má Návrh veškeré potřebné náležitosti a vaše právo na peněžité plnění je jasně dokázáno (smlouvou, fakturou..) vydá soud elektronický platební rozkaz. Pokud ale dlužník proti tomuto elektronickému platebnímu rozkazu podá odpor nebo si nepřebírá poštu či se přestěhoval, elektronický platební rozkaz se zruší a celý proces se značně zpomalí, začne běžné soudní řízení. Pokud věřitel v tomto soudním řízení prokáže oprávněnost pohledávky, vydá soud rozsudek, díky kterému bude dlužník mít povinnost zaplatit dluh a náklady řízení (pokud byla zaslána předžalobní výzva, v opačném případě tomu tak být nemusí).

Exekuce nebo soudní výkon rozhodnutí

I tak může dlužník dělat mrtvého brouka a nic nezaplatit. V takovém případě se můžete domoci své pohledávky pomocí soudního výkonu rozhodnutí či exekuce, načež je třeba sepsat návrh na zahájení exekuce, s čímž vám mohou pomoci naši zkušení advokáti. Exekutor může zablokovat dlužníkovi finanční prostředky na jeho účtech, rozprodat jeho majetek a také obstavit jeho mzdu. Pokud se touto cestou podaří vymoci dluh, exekutor zašle vymožené prostředky ve výši vaší pohledávky na účet váš nebo vašeho právního zástupce.

Pokud řešíte obdobnou situaci a potřebujete právní poradenství v oblasti exekuce, neváhejte kdykoli kontaktovat naši advokátní kancelář CIKR.

Sledujte nás na
soc. sítích

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ