Skip to content

Kompenzace v případě zpožděného letu

Zpožděný let dokáže znepříjemnit dovolenou téměř každému, proto stojí za připomenutí, že v případě zpoždění má cestující nárok na určité kompenzace ze strany letecké společnosti.

Za jakých podmínek a o jakou kompenzaci můžete žádat, upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004. Nařízení stanoví, že pro nárok na kompenzaci musí být let oproti plánovanému času odletu zpožděn o:

  • dvě a více hodin u letů do 1500 kilometrů,
  • tři a více hodin u letů v rámci ES nad 1500 kilometrů,
  • tři a více hodin u letů mimo ES a délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů,
  • čtyři a více hodin u všech ostatních letů.

V takovém případě máte jako cestující nárok na stravu a oblečení v rozsahu přiměřeném čekací době, dva telefonní hovory, podání dvou zpráv telefaxem nebo faxem nebo elektronickou poštou zdarma.

V případě, že očekávaný čas odletu je alespoň o den později než čas původní čas odletu, má cestující nárok na stravu a oblečení v přiměřeném rozsahu čekací doby, ale navíc ještě i na ubytování a bezplatnou přepravu mezi letištěm a místem ubytování.

Pokud zpoždění trvá alespoň pět hodin, může si cestující vybrat mezi

  • náhradou pořizovací ceny letenky za část nebo části neuskutečněné cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, pokud by cesta již byla nadále zbytečná, a
  • zpátečním letem do původního místa odletu při nejbližší příležitosti.

CESTUJÍCÍ MÁ VŠAK V PŘÍPADĚ ZPOŽDĚNÍ LETU NÁROK I NA FINANČNÍ KOMPENZACI

Finanční kompenzace může být cestujícímu přiznána však jen v tom případě, že zpoždění letu vzniklo vinou dopravce. To znamená, že pokud zpoždění letu vzniklo například vlivem nepřízně počasí, živelné pohromy či například náhody jako může být sraz s ptákem, nárok na finanční kompenzaci cestujícímu nevznikne. Rovněž je zde důležitý fakt, že finanční kompenzaci lze požadovat maximálně tři roky zpětně.

Výše finanční kompenzace se odvíjí od délky letu,

  • let do 1500 km – kompenzace 250 euro
  • let v ES delší než 1500 km a všechny ostatní lety o délce 1500 až 3500 km – 400 euro
  • u všech ostatních letů – 600 euro

ale rovněž od doby zpoždění letu – ta musí činit nejméně 3 hodiny.

Dovolujeme si upozornit, že o finanční kompenzaci se cestující musí přihlásit sám. Sama od sebe ji letecká společnost nevyplatí. K tomu, abyste na kompenzaci skutečně dosáhli, je dobré si ponechat letenku a obstarat důkaz o zpoždění letu (například fotografie odletové tabule). Nárok lze uplatnit prostřednictvím formuláře pro stížnosti v letecké dopravě, případně vyhledat pomoc advokátní kanceláře.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ