Skip to content

MILOSTIVÉ LÉTO II. – aneb nová šance zbavit se exekucí

Vláda dne 18. 5. 2022 schválila návrh zákona, který počítá s obnovením akce tzv. milostivé léto, která již jednou probíhala v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Podle údajů Exekutorské komory institut milostivého léta využilo 51.000 osob a došlo k zastavení 3,2 % exekucí z celkového počtu 1,3 milionu exekucí, kde mohlo být milostivé léto využito. Dle vládního návrh zákona se milostivé léto bude opět vztahovat na dluhy vůči státu a též vůči dalším veřejnoprávním institucím, jako jsou třeba dopravní podniky, nemocnice, zdravotní pojišťovny a též energetické společnosti v rukou státu. Nový návrh zákona prakticky znamená prodloužení dřívější právní úpravy tzv. milostivého léta, provedené změny přináší především vyjasnění a upřesnění některých pojmů.

Je například ujasněno, že milostivé léto nelze využít na pohledávky na nepeněžitá plnění a dále též na pohledávky, které sice dlužníkovi vznikly u veřejnoprávního věřitele, ale následně byly postoupeny jinému oprávněnému, který je momentálně vymáhá.

 

A co vše musí dlužník udělat, aby mohl akce milostivého léta využít?

Nejprve dlužník musí písemně soudního exekutora požádat o zahájení postupu podle milostivého léta. Dlužník současně požádá o sdělení přesné částky, která má být v rámci milostivého léta uhrazena, exekutor by měl dlužníkovi odpovědět nejpozději do 15 dnů. Dlužník následně bude muset soudnímu exekutorovi uhradit dlužnou jistinu společně s paušální náhradou nákladů exekuce ve výši 1.500,- Kč plus DPH. Po úhradě dojde k zastavení exekuce a odpuštění zbylého příslušenství pohledávky, jako například úroky z prodlení či náklady vymáhání pohledávky, které mohou být u několikaletých exekucí opravdu vysoké a značně převyšovat výši vymáhané jistiny.

K využití milostivého léta nebude třeba souhlasu veřejnoprávní korporace, postačí žádost přímo exekutorovi. Uhrazení exekuce a její následné zastavení bude možné u všech exekucí zahájených přede dnem 28. 10. 2021.

Vládní návrh zákona počítá s tříměsíčním obdobím milostivého léta od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022, kdy nejpozději do tohoto dne musí povinný soudnímu exekutorovi sdělit, že žádá o zahájení postupu

Návrh zákona ještě musí schválit Poslanecká sněmovna a Senát a podepsat prezident. Vláda však ve svém usnesení apeluje na obě komory Parlamentu, aby návrh zákony schválily už v prvním čtení. Vzhledem k tomu, že již jednou milostivé léto proběhlo, nepředpokládá se, že se schválením zákona budou nějaké podstatné komplikace.

Politici si od návrhu slibují, že pomůže dlužníkům z exekucí, čímž dojde k snížení zátěže celého systému vymáhání exekucí a zároveň dojde na straně státu k úspoře na sociálních dávkách.

Pokud máte další dotazy, neváhejte se obrátit na advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ