Skip to content

SOUSEDSKÉ SPORY

Sousedské spory a jejích řešení

Sousedské spory a jejích řešení

Sousedské spory a jejich řešení jsou i v praxi naší advokátní kanceláře skutečně rozmanité. Od přesahujících větví stromů, přes hádky o oplocení, až k přestupkům, které spočívají v nadávkách, výhrůžkách či v ničení majetku. Znepřátelené strany často hledají pomoc u příslušných obecních úřadů nebo policejních orgánů, ty jim však nemůžou poskytnout potřebnou pomoc, nejčastěji z důvodu, že spor má pravomoc řešit pouze příslušný soud. Ačkoliv se zdá toto řešení krajní, někdy je skutečně lepší najmout si advokáta.

výhody služby

proč využít naších služeb

Co o nás říkají klienti

Co o nás říkají klienti

Potřebujete advokáta, který se zabývá sousedskými spory?

Tady jich máme několik.

„Ublížíte-li svému sousedu, lépe je, neučiniti toho polovičatě.“ George Bernard Shaw

 
 

 

Nedohodnou-li se sousedé, je tento spor oprávněn rozhodovat pouze soud. Není v pravomoci správního úřadu, aby sousedovi pokácet strom nebo ořezat větve přikázal. Lze však i bez soudního rozhodnutí odstranit kořeny a větve, které přesahují na Váš pozemek v případě, že to soused na Vaši žádost v přiměřené době sám neučinil. Musí to být ale provedeno šetrně ve vhodnou roční dobu.

Zde je důležité rozlišit, kdy jde o stavbu novou a kdy o stavbu starou. Stavbu, která byla v minulosti povolená a zkolaudovaná již neřeší stavební úřad, jelikož úřední rozhodnutí, která jsou starší než jeden rok jsou nezměnitelná. Tato stavba je tak z pohledu stavebního zákona legální. Jedná-li se však o stavbu, která byla postavená roce 201, platí že stavba, která byla zřízená na cizím pozemku patří vlastníkovi pozemku. Pro majetkoprávní vypořádání je stěžejní, jestli stavebník stavěl v dobré víře nebo ne. Soudem tak může být uloženo vlastníkovi pozemku uhradit stavebníkovi účelně vynaložené náklady, nebo přikázat odstranění stavby a uvedení do původního stavu. Soud může také na návrh jedné ze stran pozemek za náhradu přikázat do vlastnictví stavebníka.

Tímto hlukem je myšlena třeba hlasitá hudba, či bouchání kladivem od brzkých ranních hodin. Na policii či přestupkový orgán se lze obrátit jen v případě rušení nočního klidu, během dne nemají tyto orgány kompetence zasáhnout, ledaže by se prokázalo, že jde o schválnost ze sousedovy strany. Proti všem imisím jako je kouř, prach, plyn a jiné, které vnikají na pozemek souseda a podstatným způsobem omezují užívání jeho pozemku, je možnost obrany soudní cestou. Dochází-li k rušení v nájemním domě, mají ostatní nájemníci možnost nahlásit to pronajímateli, který může dát nájemci, který hrubě či zvlášť závažně porušuje své povinnosti z nájmu vyplývající, výpověď.

Potřebujete advokáta, který se zabývá sousedskými spory?

Tady jich máme několik.

„Ublížíte-li svému sousedu, lépe je, neučiniti toho polovičatě.“ George Bernard Shaw

 
 

 

Nedohodnou-li se sousedé, je tento spor oprávněn rozhodovat pouze soud. Není v pravomoci správního úřadu, aby sousedovi pokácet strom nebo ořezat větve přikázal. Lze však i bez soudního rozhodnutí odstranit kořeny a větve, které přesahují na Váš pozemek v případě, že to soused na Vaši žádost v přiměřené době sám neučinil. Musí to být ale provedeno šetrně ve vhodnou roční dobu.

Zde je důležité rozlišit, kdy jde o stavbu novou a kdy o stavbu starou. Stavbu, která byla v minulosti povolená a zkolaudovaná již neřeší stavební úřad, jelikož úřední rozhodnutí, která jsou starší než jeden rok jsou nezměnitelná. Tato stavba je tak z pohledu stavebního zákona legální. Jedná-li se však o stavbu, která byla postavená roce 201, platí že stavba, která byla zřízená na cizím pozemku patří vlastníkovi pozemku. Pro majetkoprávní vypořádání je stěžejní, jestli stavebník stavěl v dobré víře nebo ne. Soudem tak může být uloženo vlastníkovi pozemku uhradit stavebníkovi účelně vynaložené náklady, nebo přikázat odstranění stavby a uvedení do původního stavu. Soud může také na návrh jedné ze stran pozemek za náhradu přikázat do vlastnictví stavebníka.

Tímto hlukem je myšlena třeba hlasitá hudba, či bouchání kladivem od brzkých ranních hodin. Na policii či přestupkový orgán se lze obrátit jen v případě rušení nočního klidu, během dne nemají tyto orgány kompetence zasáhnout, ledaže by se prokázalo, že jde o schválnost ze sousedovy strany. Proti všem imisím jako je kouř, prach, plyn a jiné, které vnikají na pozemek souseda a podstatným způsobem omezují užívání jeho pozemku, je možnost obrany soudní cestou. Dochází-li k rušení v nájemním domě, mají ostatní nájemníci možnost nahlásit to pronajímateli, který může dát nájemci, který hrubě či zvlášť závažně porušuje své povinnosti z nájmu vyplývající, výpověď.

Další služby v oblasti sousedských sporů

2
rušení nočního
klidu
1
hluční sousedé přes den

ŘEŠENÍ SOUSEDSKÝCH SPORŮ

ŘEŠENÍ SOUSEDSKÝCH SPORŮ

Ačkoliv naše advokátní kancelář nikomu žádné sousedské spory nepřeje, pokud k nim přece jen dojde, obraťte se na nás a my Vám pomůžeme je vyřešit. Nabízíme kvalifikovanou právní pomoc, od sepsání předžalobní výzvy či stížnosti na souseda, až po zastupování u soudu v případě sousedských sporů.

Kontaktujte nás

Rádi vám pomůžeme vyřešit vaše záležitosti a poskytneme Vám potřebnou konzultaci.

Vyplníte žádost o konzultaci

1

Ozveme se Vám a domluvíme se na podrobnostech

2

Nabídneme Vám nejvhodnější řešení Vašeho problému

3

ObraŤte se na nás

JUDr. Markéta Kubričanová

marketa.kubricanova@cikr.cz