Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Úspěšný případ – Úspěšná incidenční žaloba v insolvenčním řízení

Pomohli jsme klientce obhájit její přihlášku pohledávky v insolvenčním řízení.

Klientka jako věřitelka se obrátila na naši advokátní kancelář s cílem uplatnit svou pohledávku za dlužníkem, proti kterému je vedeno insolvenční řízení. Dlužník naší klientky se dostal do insolvence, do které byly podány stovky dalších přihlášek pohledávek. Insolvenční správce přihlášku naší klientky popřel. Důkladnou argumentací našich advokátů a precizně vypracovanou incidenční žalobou na pravost pohledávky se nám však podařilo dosáhnout toho, že soud ve věci rozhodl ve prospěch naší klientky, a to tak, že její pohledávka byla do insolvenčího řízení přihlášena po právu a ve správné výši.

Insolvenční řízení patří mezi náročná a často také zdlouhavá řízení. Jejich správné uchopení proto vyžaduje bezchybnou znalost aktuálně platných právních předpisů a judikatury, ale i schopnost správně aplikovat právní normy na konkrétní situace.

Advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner nabízí profesionální služby nejen v oblasti insolvenčního práva a náš tým je připraven být Vám v těchto řízeních oporou. Pokud se tedy nacházíte v obdobné situaci, neváhejte se na nás obrátit.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ