Skip to content

Novinky a zajímavosti od Advokátní kanceláře CIKR

Úspěšný případ – Výlučná péče otce

Pomohli jsme klientovi získat jeho nezletilou dceru do výlučné péče.

Klient se obrátil na naši advokátní kancelář ve snaze změnit péči o svou nezletilou dceru z původní střídavé péče, která mu byla soudem uložena předchozím rozhodnutím na péči výlučnou. Klient se domáhal svěření nezletilé dcery do jeho výlučné péče především s ohledem na přání jeho dcery, která má k otci bližší vztah než k matce a která u něj tráví čas raději než u matky. Dosavadní střídavá péče dceři nevyhovovala. Důkladným právním i faktickým zhodnocením a precizně vypracovaným návrhem na změnu péče se nám podařilo dosáhnout změny péče otce ke své nezletilé dceři z péče střídavé na výlučnou.

Mimo péče bylo nezletilé dceři našeho klienta také stanoveno vyšší výživné zohledňující i potencionální příjmy matky nezletilé.

Řízení ve věcech péče o nezletilé patří mezi velmi citlivá a rodiče i děti citelně zasahující řízení. Jejich správné uchopení vyžaduje nejen bezchybnou znalost právních předpisů, ale i schopnost správně aplikovat platné právo na konkrétní situace a orientaci v nejnovější judikatuře.

Advokátní kancelář Ciprýn & Kiršner nabízí profesionální služby v oblasti rodinného práva a náš tým je připraven být Vám oporou. Pokud se tedy nacházíte v obdobné situaci a trápí Vás péče o dítě, výživné dítěte nebo styk s nezletilým, neváhejte a obraťte se na nás.

další články

Vyhrajeme i prohraný případ

Vyhrajeme i prohraný případ